Καλαμάτα: Εγκρίθηκε δάνειο για φωτοβολταϊκά σε δημόσια κτήρια.

403

  

Τη σύναψη δανείου ύψους 186.000 ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτήρια, ενέκρινε οριστικά την Τετάρτη, ομόφωνα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να εγκατασταθούν: Στον Δ’ και Ε’ Παιδικό Σταθμό, στο κτήριο Λάρδα (πρώην Δημαρχείο στη Θουκυδίδου), στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, στο Μέγαρο Χορού και στο Δημαρχείο.

Σύμφωνα με την εισήγηση από τη Διεύθυνση Οικονομικών που εγκρίθηκε, το δάνειο θα συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (κατά 75% θα καλυφθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το υπόλοιπο 25% από το Ταμείο, καθώς οι τράπεζες της χώρας μας δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετική πρόσκληση του δήμου). Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου θα είναι έως 12 χρόνια.

energypress.gr