Κατασκευές – Αύξηση παραγωγής 0,9% στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο

159

  

Αύξηση κατά 0,9% παρουσίασε η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα στην ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021, ενώ στην ΕΕ καταγράφηκε αύξηση κατά 1,2%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat.

Τον Αύγουστο του 2021, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 1,4% στην ευρωζώνη και κατά 1,8% στην Ε.Ε.

Συγκρίνοντας τον Σεπτέμβριο του 2021 με τον Σεπτέμβριο του 2020, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 1,5% στην ευρωζώνη και κατά 1,8% στην Ε.Ε.

Μηνιαία σύγκριση ανά κατασκευαστικό τομέα και ανά κράτος μέλος

Στην ευρωζώνη, τον Σεπτέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2021, τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 0,9%. Όσον αφορά στην ΕΕ, τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 2,0% και οι κατασκευές κτιρίων κατά 1,2%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις στην παραγωγή στις κατασκευές καταγράφηκαν στη Σλοβενία (+8,5%), τη Σουηδία (+6,0%) και την Ουγγαρία (+4,1%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις ήταν παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-4,9%), τη Σλοβακία (-3,8%) και την Πολωνία (-1,9%).

Ετήσια σύγκριση ανά κατασκευαστικό τομέα και ανά κράτος μέλος

Στην ευρωζώνη, τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 1,8% και στις οικοδομές κατά 1,5% τον Σεπτέμβριο του 2021, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ στην ΕΕ οι κατασκευές κτιρίων αυξήθηκαν κατά 2,3% και τα έργα πολιτικού μηχανικού κατά 1,5%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στην παραγωγή στις κατασκευές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (+14,3%), τη Φινλανδία (+6,0%) και την Πολωνία (+4,3%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-14,2%), στην Ισπανία (-7,2%) και στη Σλοβακία (-1,6%).

ot.gr