Κατατίθεται η νομοθετική ρύθμιση για τα κτίρια στο Ελληνικό.

262

  

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί έως το τέλος της εβδομάδας στη Βουλή, θα ενταχθεί η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος για την τακτοποίηση των εκατοντάδων κτιρίων στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Η ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες για την έναρξη της επένδυσης, μαζί φυσικά με το ζήτημα του Καζίνο, δεδομένου ότι εκατοντάδες κτήρια στο Ελληνικό δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ για το αν διαθέτουν νόμιμες άδειες. Το ζήτημα αυτό πρέπει να διευθετηθεί για να είναι δυνατή η μεταβίβαση της έκτασης και των κτηρίων εντός αυτής στον επενδυτή.

Τα κτίρια και πως κτίστηκαν

Στην έκταση των 6.200 στρεμμάτων, στην οποία τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν τα έργα για την υλοποίηση της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, υπάρχουν 915 κτήρια. Πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί από φορείς του Δημοσίου, όπως τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δίχως άδεια. Η ανέγερση κτιρίων δίχως άδεια από δημόσιους οργανισμούς επιτρεπόταν στο παρελθόν, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της νομοθεσίας που διέπει τον γενικό οικοδομικό κανονισμό (ΓΟΚ) και τους νόμους περί αυθαιρέτων.

Οι δημόσιοι φορείς που αναλάμβαναν την κατασκευή κτιρίων είχαν τη δυνατότητα – βάσει παλαιότερης νομοθεσίας – να εκδίδουν οικοδομικές άδειες από τις τεχνικές τους υπηρεσίες, μετά την ολοκλήρωση των έργων. Ωστόσο, οι αυστηρότεροι νόμοι για τα αυθαίρετα που ψηφίστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια προβλέπουν ότι τα κτίρια αυτά πρέπει να ελεγχθούν για τη νομιμότητά τους προτού μεταβιβαστούν. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση κατεδάφισής τους.

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος τονίζουν ότι τα εκατοντάδες κτίσματα στο Ελληνικό βρίσκονται ουσιαστικά σε μία γκρίζα ζώνη δεδομένου ότι δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ. Ως εκ τούτου, το Δημόσιο δεν γνωρίζει αν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες για να μεταβιβαστούν στη Lamda Development ή για να κατεδαφιστούν.

Από το σύνολο των 915 κτισμάτων, μόλις 58 έχουν κριθεί διατηρητέα και διατηρούμενα και θα παραμείνουν στη θέση τους. Τα υπόλοιπα θα κατεδαφιστούν από τη Lamda Development, η οποία θα αναλάβει το κόστος που αναμένεται να φτάσει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Τα βήματα μετά τη ρύθμιση

Μετά την ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης με την οποία τα κτήρια θα χαρακτηριστούν ως νομίμως υφιστάμενα, θα πρέπει να ληφθούν γνωμοδοτήσεις από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), δεδομένου ότι πολλά από αυτά βρίσκονται εντός χώρου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να γίνει και από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) για τα κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί νεότερα μνημεία, ενώ θα πρέπει να γνωμοδοτήσει και το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΣΑ) του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις κατασκευές που ολοκληρώθηκαν πριν από το 1955.

Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αυτές, τότε θα είναι δυνατή η έκδοση διαπιστωτικών πράξεων οι οποίες θα υπογράφονται από τον υπουργό Ανάπτυξης, προκειμένου να προχωρήσει η κατεδάφιση των κτηρίων.

Κυβερνητικά στελέχη που συντονίζουν τη διαδικασία αναφέρουν ότι οι κατεδαφίσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από κτήρια για τα οποία δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το ΚΑΣ, το ΚΣΝΜ ή το ΚΣΑ. Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι παράλληλα αναζητούνται και κατάλληλοι χώροι στους οποίους θα μεταφερθούν τα μπάζα από τις κατεδαφίσεις.

 

economistas.gr