Κεφάλαια έως 1 δισ. ευρω αναζητά η τράπεζα Αττικής

190

  

atticabankΣε αναζήτηση… λευκού ιππότη που θα βάλει κεφάλαια από 857 εκατ. έως 1 δις ευρώ βρίσκεται η τράπεζα Αττικής, μετά την ανακοίνωση από την ΤτΕ των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από την συνολική άσκηση αξιολόγησης.

Είναι δεδομένο ότι το ΤΣΜΕΔΕ μπορεί να μπει στην αύξηση κεφαλαίου που θα γίνει το επόμενο διάστημα, αλλά δεν μπορεί να μπει σε ποσοστό άνω του 50% διότι θα θεωρηθεί κρατική παρέμβαση. Επομένως, το Ταμείο, εφόσον βρει τα χρήματα, δεν μπορεί να βάλει περισσότερα από 400-500 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα είτε θα βρεθούν από ιδιώτες είτε θα πρέπει να καλυφθούν με άλλο τρόπο που θα καθοριστει τις επόμενες εβδομάδες.

Πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει εκπεφρασμένη πρόθεση για τη δημιουργία μιας μεγάλης κρατικής τράπεζας που θα περιλάβει και τις διάφορες συνεταιριστικές τράπεζες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ:

Η Τράπεζα της Ελλάδος διεξήγαγε άσκηση Συνολικής Αξιολόγησης 2015 για την Τράπεζα Αττικής, στο πλαίσιο της αντίστοιχης αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τις τέσσερις ελληνικές Σημαντικές Τράπεζες. Η Τράπεζα της Ελλάδος ακολούθησε τη μεθοδολογία και τη γενικότερη προσέγγιση που εφαρμόστηκε από την ΕΚΤ για τις τέσσερις Σημαντικές Τράπεζες, προκειμένου να επιτευχθεί συνεπής πληροφόρηση και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και των Σημαντικών Τραπεζών.

Η Συνολική Αξιολόγηση περιλαμβάνει δύο συνιστώσες, τον διεξοδικό και λεπτομερή έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού (Asset Quality Review – AQR) και μια άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με προοπτικό χαρακτήρα (forward-looking Stress Test), με σκοπό την εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Αττικής. Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού κατέγραψε επακριβώς την αξία των στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας Αττικής στις 30 Ιουνίου 2015 και το αποτέλεσμά του χρησίμευσε ως σημείο εκκίνησης για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Συγκεκριμένα, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων είχε προοπτικό χαρακτήρα και προσέγγιση από επάνω προς τα κάτω (top down). Διενεργήθηκε για την περίοδο 30 Ιουνίου 2015 – 31 Δεκεμβρίου 2017, με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την Τράπεζα Αττικής και ελέγχθηκαν ποιοτικά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σκοπός της άσκησης ήταν να εξεταστεί η ανθεκτικότητα της φερεγγυότητας της Τράπεζας Αττικής σε δύο υποθετικά σενάρια: το βασικό σενάριο, που υποθέτει Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 9,5%, και το σενάριο δυσμενών εξελίξεων, που υποθέτει Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών CET1 8%.

Με βάση τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης, η Τράπεζα Αττικής παρουσιάζει υστέρηση ύψους 857 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ στο δυσμενές, χωρίς όμως να έχουν προσμετρηθεί οι ενέργειες κεφαλαιακής υποστήριξης της Τράπεζας. Εντός μιας εβδομάδας από την παρούσα ανακοίνωση, η Τράπεζα Αττικής θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα αναφέρει λεπτομερώς με ποιο τρόπο θα καλυφθεί η υστέρηση αυτή. Το σχέδιο θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να προκύψουν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες και η Τράπεζα Αττικής να προχωρήσει στη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Το ΤΧΣ και στην τράπεζα Αττικής

Νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σύμφωνα με την οποία αποσαφηνίζεται ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) θα μπορεί να συμμετάσχει και σε μη συστημικές τράπεζες, με φόντο την συμμετοχή του στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής.

 

Πηγή:ered.gr