Κοινόχρηστοι δρόμοι στην εκτός σχεδίου δόμηση – Ποια θα είναι η διαδικασία χαρακτηρισμού τους

686

  

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο είχε η ομιλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά στη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο πρόβλημα μη χαρακτηρισμένων οδών σε περιοχές εκτός σχεδίου και ποια διαδικασία θα ακολουθείται εφεξής, ώστε να χαρακτηριστούν ως κοινόχρηστες, αίροντας τη μη οικοδομησιμότητα των γεωτεμαχίων, που φέρουν πρόσωπο σε αυτές.

Αναλυτικά, ο Υφυποργός ΠΕΝ, ανέφερε:

“Χρήσεις ορίζουμε, αρτιότητες προσδιορίζουμε, αν όμως δεν υπάρχει και η οικοδομησιμότητα, δεν υπάρχει νόημα στα προηγούμενα. Και για να υπάρχει οικοδομησιμότητα σε σχέση με τους δρόμους, στο ποια είναι  η έννοια του κοινόχρηστου δρόμου στην εκτός σχεδίου δόμηση επί του οποίου δρόμου να θεωρείται ότι έχει πρόσωπο το γήπεδο, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι διαχρονική εκκρεμότητα, ειδικά μετά το 2003, ερχόμαστε και περιλαμβάνουμε διατάξεις που λένε ότι μπορεί ο Δήμος ή και το Υπουργείο να καταγράψει τους δρόμους με προδιαγραφές και κριτήρια που ορίζονται με Υπουργική Απόφαση και κατόπιν ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  – αφού θα έχει προηγηθεί Προεδρικό Διάταγμα – με απόφαση κύρωσης να μπορεί να κυρώσει το κοινόχρηστο δίκτυο.”