Κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών Δημαρχείο και Παιδικός Σταθμός

141

  

Με τη μετατροπή του Δημαρχείου και του Παιδικού σταθμού Πρεσπών σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, γίνεται ένα ακόμα βήμα προς την ενεργειακή μετάβαση, που έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο ο Δήμος Πρεσπών. Η σύμβαση, ύψους 277.200 €, υπογράφηκε στο πλαίσιο του έργου nZECom «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων».

Με βάση τη σύμβαση, μέσα σε πέντε μήνες, θα τοποθετηθεί επιπλέον μόνωση στα κελύφη και τις στέγες των κτιρίων και, σε συνδυασμό με φωτιστικά υψηλής απόδοσης, οι απαιτήσεις θέρμανσης και φωτισμού θα μειωθούν στο ελάχιστο. Επιπλέον θα εγκατασταθεί νέο σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκοί σταθμοί, ώστε οι καταναλώσεις να καλύπτονται από την παραγωγή ενέργειας. Η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και στα δύο κτίρια, για την παρακολούθηση και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των νέων συστημάτων. Η μελέτη των επεμβάσεων εκπονήθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Δήμος Πρεσπών προχωρά ακόμα στην ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με την αλλαγή λαμπτήρων και φωτιστικών, την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε εγκαταστάσεις όπως αντλιοστάσια και ΕΕΛ, την μελέτη δικτύου τηλεθέρμανσης Δημοτικών κτιρίων με αξιοποίηση βιομάζας και την ηλεκτροκίνηση δημοτικών οχημάτων, που περιλαμβάνονται στο  Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Πρεσπών.

Το έργο «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» με ακρωνύμιο nZECom χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg-IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 υπηρετώντας τον ειδικό στόχο 1.3 του προγράμματος για αύξηση της ενεργειακή αποδοτικότητας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στόχος του έργου είναι να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση μέσω συνδυασμού εξοικονόμησης και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια κτίρια καθώς και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Εταίροι του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος) και οι Δήμοι Devol (Αλβανίας), Νεστορίου και  Πρεσπών.

ertnews.gr