Κτηματολόγιο: Ποιες οι προϋποθέσεις για τους διαπιστευμένους μηχανικούς

684

  

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (μέχρι τη 17η Ιουλίου 2021 στις 10:00) τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» και αναμένονται με ενδιαφέρον όλα τα σχόλια, πολιτών, επαγγελματιών, φορέων και εργαζομένων.

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας κτηματογράφησης ακινήτων και της μετάβασης σε καθεστώς λειτουργούντος Κτηματολογίου, ο εξορθολογισμός των διαδικασιών διόρθωσης των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών και ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Με 51 άρθρα σε επτά κεφάλαια και τρία μέρη το νομοσχέδιο εισάγει τον ηλεκτρονικό φάκελο μεταβίβασης ακινήτων, ώστε οι μεταβιβάσεις να γίνονται άμεσα και ψηφιακά. Παράλληλα, προκειμένου να απεμπλακεί το έργο του Κτηματολογίου από τις εκατοντάδες χιλιάδες ενστάσεις και αντιρρήσεις για ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, προβλέπει αγοραπωλησίες με ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, οι οποίες θα καταχωρίζονται στο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου.

Το νέο νομοσχέδιο καθορίζει επίσης τα προσόντα και τα καθήκοντα του διαπιστευμένου μηχανικού στο Κτηματολόγιο. Οι σχετικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι για τη λήψη άδειας διαπιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο και την εγγραφή στο μητρώο ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πτυχίο ή δίπλωμα μηχανικού και τουλάχιστον τετραετή επαγγελματική εμπειρία σε τοπογραφικές εργασίες.

paron.gr