Κτηματολόγιο: Αξιοποίηση με πολλούς στόχους

161

  

Η ρύθμιση για τα καταπατημένα δημόσια ακίνητα αποτελεί λύση αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με πολλαπλή στόχευση: Την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών, την εισροή σημαντικών κρατικών εσόδων, την προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας, καθώς και αυτής που θα αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, την απελευθέρωση των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών και εξόδων. …και με ευκολίες πληρωμής.

Το τίμημα της εξαγοράς καταπατημένων ακινήτων θα είναι χαμηλό για τους πολίτες με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, για ευπαθείς ομάδες, όπως πολύτεκνοι και άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και για περιπτώσεις που έχει ανεγερθεί πρώτη κατοικία επί του καταπατημένου ακινήτου. Το τίμημα, ανάλογα με το ύψος του, θα εξοφλείται σε δόσεις.

Έκλεισε μια εθνική εκκρεμότητα

«Αποτελεί ορόσημο η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, της χαρτογράφησης και της οριοθέτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Γαύδου», επεσήμανε στα «Νέα» ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Κτηματολογίου Στέφανος Κοτσώλης και πρόσθεσε: «Βάλαμε ψηλά στην ατζέντα μας την κτηματογράφηση της Γαύδου, καθώς οφείλαμε να κλείσουμε μια εκκρεμότητα δυόμισι δεκαετιών, για λόγους σημειολογικούς, αλλά κυρίως εθνικούς».

Έχουν δώσει πολλά… δικαιώματα

Τα τελευταία δύο χρόνια και παρά τις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, έχουν συλλεχθεί επιπλέον 6 εκατομμύρια δικαιώματα ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ανεβάζοντας τα συνολικά δικαιώματα που έχουν συλλεχθεί μέχρι σήμερα σε 32 εκατομμύρια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 83% των προεκτιμηθέντων δικαιωμάτων σε επίπεδο χώρας (συνολικά 39,1 εκατομμύρια).

Καταχωρήσεις χωρίς ραντεβού, μόνο έρευνα αρχείων

Η απόφαση των κτηματολογικών γραφείων για τη λήψη υγειονομικών μέτρων δεν δύναται να εισάγει τα ραντεβού ως μέτρο για την προσέλευση των συναλλασσομένων και τη διενέργεια των συναλλαγών τους για την καταχώρηση πράξεων, ενώ επίσκεψη με ραντεβού μπορεί να ρυθμίζεται για την έρευνα στους χώρους των αρχείων των παλαιών τίτλων.

paron.gr