Κτηματολόγιο: Τελευταία ευκαιρία δηλώσεων χωρίς πρόστιμα το προσεχές 6μηνο

199

  

Ενεργοποιείται δια της έστω και άτυπης…περαιτέρω παράτασης στην εφαρμογή του το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτων στο Κτηματολόγιο. Το χωροταξικό νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή προβλέπει μεν την ενεργοποίηση των κλιμακωτών αναλογικών προστίμων, αλλά με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί εντός 6 μηνών.

Στόχος – όπως επισημαίνεται – είναι να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρφωσης στους ιδιοκτήτες, ενώ το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ακινήτου θα προκύπτει όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο της καθυστέρησης στην υποβολή δήλωσης. Το ύψος του εν λόγω προστίμου θα κυμαίνεται από τα 300 στα 2.000 ευρώ ανάλογα με την αξία του ακινήτου και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση της δήλωσης.

Πρακτικά δεδομένου ότι η επιβολή των προστίμων μετατίθεται για ακόμα μία φορά, δίνεται μία άτυπη παράταση σε όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμα δηλώσεις της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο να το πράξουν ηλεκτρονικά εντός του επόμενου εξαμήνου χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.

Οπως ορίζεται στη σχετική διάταξη, αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Περιβάλλοντος επιβάλλεται πρόστιμο.

Το πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του εγγραπτέου δικαιώματος που δηλώνεται, της αξίας των ακινήτων βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται.

ethnos.gr