Κτηματολόγιο: Ψηφιακές διορθώσεις και … ψηφιακά πιστοποιητικά

171

  

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία της ανάρτησης με τα οποία διαφωνούν, υποβάλλοντας ψηφιακά είτε αίτηση διόρθωσης (καταβάλλοντας 5 ευρώ μέσω τραπέζης) είτε αίτηση διόρθωσης προδήλου (προφανούς) σφάλματος (δωρεάν), μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αφού πρώτα επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

…και ψηφιακά πιστοποιητικά

Με την έναρξη της ανάρτησης, σε κάθε συναλλαγή που αφορά τα ακίνητα της περιοχής (σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου, καταχώρηση στο υποθηκοφυλακείο) είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, την οποία οι ιδιοκτήτες μπορούν να λάβουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, εφόσον καταβάλουν 5 ευρώ.

paron.gr