Κτηματολόγιο: Aίτημα παράτασης από το ΤΕΕ/ΤΑΚ

448

  

Αίτημα παράτασης στην υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Όπως τονίζεται στην επιστολή του ΤΕΕ-ΤΑΚ,  τα ποσοστά δηλώσεων είναι πολύ χαμηλά και μάλιστα δεν ξεπερνούν το 20%.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Στις 22 Νοεμβρίου εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων κτηματολογίου στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου. Δυστυχώς τα ποσοστά υποβολής δηλώσεων είναι απογοητευτικά, με το ποσοστό κατά μέσο όρο να μην ξεπερνά το 20%.

Όπως έχει τονιστεί πολλάκις, η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ίδιων των δικαιούχων, αφού είναι γνωστό ότι οι συνέπειες της μη υποβολής δήλωσης είναι η απαγόρευση κάθε δικαιοπραξίας (γονική παροχή, πώληση κ.λπ.) επί του ακινήτου, για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε και η μη χορήγηση οικοδομικής άδειας, ενώ μετά την ανάρτηση των στοιχείων που προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων, η διαδικασία της αναγνώρισης μη δηλωθέντος δικαιώματος γίνεται πολύπλοκη και με επιπλέον κόστος.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης, η οποία σημειωτέον διαρκεί 2 μήνες για τους πολίτες του εσωτερικού και 4 μήνες για τους πολίτες του εξωτερικού, που περιλαμβάνει, την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη Κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Σημειώνεται ότι, μετά τις πρώτες εγγραφές στο κτηματολόγιο απαιτούνται χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες, μέσω της δικαστικής οδού, για την αναγνώριση του μη δηλωθέντος δικαιώματος, ενώ αν ένα ακίνητο δεν δηλωθεί μετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου εφόσον δεν ασκηθεί αγωγή.

Δυστυχώς ορισμένες ιδιαιτερότητες δημιούργησαν την μη εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κτηματολογίου όπως:

  • Ο τεράστιος φόρτος εργασίας των μηχανικών. 
  • Η διόρθωση των δασικών χαρτών με αποτέλεσμα οι πολίτες πρώτα να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες και εκ των υστέρων να υποβάλλουν δήλωση του κτηματολογίου.
  • Οι κληρονομικές εκκρεμότητες καθυστερούν τη διαδικασία, καθώς αρκετοί πολίτες δεν έχουν τακτοποιήσει τα κληρονομικά τους ζητήματα.
  • Το κόστος υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο δεν είναι αμελητέο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνουμε την παράταση στην υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου στους Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου τουλάχιστον για τρείς μήνες, ως μια τελευταία και ύστατη προσπάθεια ενεργοποίησης των πολιτών, να υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις κτηματολογίου, προς αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών και νομικών εμπλοκών σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής“.