Λάβετε μέρος στην Έρευνα για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα

214

  

Η Ενεργειακή Φτώχεια αρχίζει να αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα με αυξάνουσα σημασία και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια ακόμη και στις οικονομικά εύρωστες χώρες, ενώ στην Ελλάδα το πρόβλημα φαίνεται να λαμβάνει πλέον σημαντικές διαστάσεις.

Το INZEB – Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας διεξάγουν μια έρευνα με κύριο στόχο να αναγνωριστούν, μέσω των απαντήσεων που θα δοθούν, το επίπεδο ευαισθητοποίησης και επίγνωσης των Ελλήνων σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, οι προκλήσεις, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των νοικοκυριών, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα.

Η έρευνα θα είναι ανοιχτή μέχρι τη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και τα αποτελέσματά της θα δημοσιοποιηθούν σε μία έκθεση στο τέλος του 2018.

Σας προσκαλούμε να αφιερώσετε 10 λεπτά και να συμμετέχετε στην έρευνα για την Ενεργειακή Φτώχεια στην Ελλάδα, απαντώντας σε λίγες αλλά σημαντικές ερωτήσεις.