ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 91% των Τιμολογίων ΑΠΕ για τον Φεβρουάριο

380

  

64_lagie_330185Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε νέες εντολές στις τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Φεβρουαρίου 2015.

Με αυτές τις εντολές θα εξοφληθούν 400 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 251.251,88 ευρώ ή το 91% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Φεβρουάριο.