Λύσεις με βάση τη φύση από το Πολυτεχνείο Κρήτης

192

  

Λύσεις με βάση τη φύση προσδοκά να βρει το Πολυτεχνείο Κρήτης, οι οποίες φιλοδοξούν να αποτελέσουν  καινοτόμα εργαλεία – κλειδιά για τις κοινωνίες του 21ου αιώνα στην αντιμετώπιση  των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και οικονομικών προκλήσεων τους με ήπιες και βιώσιμες μεθόδους που είναι εμπνευσμένες και υποστηρίζονται από τη φύση.

Από την 1 Δεκεμβρίου 2016, το Πολυτεχνείο Κρήτης με υπεύθυνους τους καθηγητές Νικόλαο Νικολαΐδη και Διονυσία Κολοκοτσά συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο Horizon 2020 «ΤhinkNature – Ανάπτυξη πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και χρηστών  για την προώθηση των Λύσεων με βάση τη Φύση».

Οι Λύσεις με βάση τη Φύση έχουν τα εξής πεδία εφαρμογής:

1. Αστική ανάπλαση και  βελτίωση της ευημερίας σε αστικές περιοχές.

2. Αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων.

3. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και καταπολέμησή της.

4. Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και ανθεκτικότητα.

Οι Λύσεις με βάση τη Φύση είναι λύσεις “no regret” και για αυτό το λόγο θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικές σε θέματα εξοικονόμησης πόρων,  διαχείρισης ενέργειας και περιβάλλοντος. Η επιτυχία τους όμως απαιτεί προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό ο  στόχος του έργου ThinkNature είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και χρηστών ώστε να γίνει κατανοητή η συνεισφορά των Λύσεων με βάση τη Φύση σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μέσω του διαλόγου, η πλατφόρμα του ThinkNature θα υποστηρίξει την αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημονικών, και πολιτικών φορέων με φορείς της αγοράς,  τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και τους πολίτες.

Το έργο ThinkNature φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μεγάλη  διαδραστική κοινωνία που θα χτίζει και θα υποστηρίζει τη γνώση και καινοτομία σε Λύσεις με βάση τη Φύση και θα δημιουργήσει την αναγκαία πολιτική και τα ρυθμιστικά εργαλεία για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η  αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και η διαχείριση οικοσυστημάτων.

Στην Κοινοπραξία του ThinkNature συμμετέχουν 17 φορείς και οργανισμοί από 8 χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Βέλγιο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία, Φιλανδία). Από την Ελλάδα, εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης που είναι ο Συντονιστής του ThinkNature, συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Παράλληλα η Κοινoπραξία έχει στενή συνεργασία με όλα τα ευρωπαϊκά  ερευνητικά έργα επίδειξης Λύσεων με Βάση τη Φύση καθώς και με φορείς σε διεθνές επίπεδο (Κίνα, Βραζιλία, Αυστραλία).

 

Συμμετέχοντες φορείς:

1.      ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Ελλάδα)

2.      University of Leeds (Ηνωμένο Βασίλειο)

3.      University of Helsinki (Φινλανδία)

4.      Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ελλάδα)

5.      National Research Council-ISAC (Ιταλία)

6.      Global Infrastructure Basel Foundation (Ελβετία)

7.      European Construction Technology Platform (Γαλλία)

8.      Energy Efficient Architecture Renovation Conservation (Βέλγιο)

9.      Book on a Tree (Ηνωμένο Βασίλειο)

10.      International Society of City and Regional Planners (Ολλανδία)

11.      Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Γαλλία)

12.      European Dredging Association (Βέλγιο)

13.      West of England Nature Partnership (Ηνωμένο Βασίλειο)

14.      City of Paris (Γαλλία)

15.      Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα)

16.      European Centre for Nature Conservation (Ολλανδία)

17.      FONDATION FRANCAISE POUR LA RECHERCHE SUR LA BIODIVERSITE (Γαλλία)

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα λάβει χώρα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ), την Τετάρτη 11 και Πέμπτη 12 Ιανουαρίο, από τις 9:00 το πρωί έως τις 5:00 το απόγευμα.

Συνδιοργανωτές της εναρκτήριας συνάντησης είναι το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και ο Δήμος Χανίων. Σκοπός της συνάντησης είναι να οριστούν οι βασικές στρατηγικές ανάπτυξης της πλατφόρμας, να καθοριστεί ο χάρτης των εμπλεκόμενων φορέων και χρηστών και να ξεκινήσει επιτυχώς η διάδοση των Λύσεων με βάση τη Φύση.

 

neakriti.gr