Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΛύση για τη δόμηση στο Πήλιο ζητά το ΤΕΕ Μαγνησίας με παρέμβαση...

Λύση για τη δόμηση στο Πήλιο ζητά το ΤΕΕ Μαγνησίας με παρέμβαση των υποψηφίων βουλευτών

Την παρέμβαση των υποψηφίων βουλευτών, προκειμένου να λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τη δόμηση τόσο στις εντός, όσο και στις εκτός σχεδίου περιοχές του Πηλίου μετά την έκδοση τριών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητεί το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 2887/2014 και 2888/2014, που αφορούσαν σε κρίση επί συγκεκριμένων αγροτεμαχίων στην περιοχή των Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου, το ανώτατο δικαστήριο γνωμοδότησε αρνητικά για την ανέγερση κατοικιών ως διαιρεμένα κτήρια, με αποτέλεσμα η αρμόδια υπηρεσία στο νομό Μαγνησίας (ΥΔΟΜ Βόλου) να μην μπορεί να εξετάσει πληρότητα φακέλων σε αγροκτήματα εκτός σχεδίου, όπου οι αρχιτεκτονικές μελέτες περιγράφουν άνω της μία κατοικίας.

Στην άλλη περίπτωση και ειδικότερα στην απόφαση του ΣτΕ 568/2018 αναφέρεται ότι «εντός του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Γατζέας Πηλίου δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο οικόπεδο περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η ΥΔΟΜ Βόλου, με έγγραφό της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος κάνει λόγο για δυσχερή εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία θα απαιτούσε αυθαίρετη εκ μέρους της εφαρμογής δυσμενέστατων διατάξεων και κάποιων άλλων που έχουν καταργηθεί.

Ωστόσο η ίδια υπηρεσία έχει σταματήσει τη έκδοση αδειών δόμησης για αγροτεμάχια ή οικόπεδα στα οποία οι ιδιοκτήτες τους ζητούν να ανεγερθούν άνω της μιας ξεχωριστής κατοικίας ακόμη στις περιπτώσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτήριο, αλλά έχουν ξεχωριστούς κυρίους χώρους.

Ειδικότερα, αναφέρει μεταξύ άλλων, η ΥΔΟΜ Βόλου: «…. είναι σαφές ότι η εφαρμογή των διατάξεων του από 6.10.1978 ΠΔ/τος οι οποίες έχουν καταργηθεί εδώ και δεκαετίες, ειδικά για την εκτός των ορίων των οικισμών του Πηλίου περιοχή, από την υπηρεσία μας είναι εξαιρετικά δυσχερής.

Η συνολική αγνόηση και παράβλεψη όλων των μεταγενέστερων τροποποιήσεων, νέων εννοιών που έχουν οριστεί και νέων διατάξεων, οι οποίες άλλοτε είναι ευμενέστερες ή δυσμενέστερες κατά περίπτωση, θα απαιτούσε την αυθαίρετη εκ μέρους μας επιλεκτική συνδυαστική εφαρμογή των δυσμενέστερων εκάστοτε διατάξεων μεταξύ του σήμερα ισχύοντος ΠΔ/τος του 1985 και των καταργηθείσων διατάξεων του από 6.10.1978 ΠΔ/τος».

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις του ΣτΕ έχουν επιφέρει σύγχυση στην ΥΔΟΜ και καταστροφή στους ιδιοκτήτες καθώς υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας αυτών των αποφάσεων όπου δεν εγκρίνονται ανεξάρτητες κατοικίες στο ίδιο αγροτεμάχιο χάθηκε η χρηματοδότηση τουριστικών καταλυμάτων στο Πήλιο μέσω του ΣΕΣ 2014-2020 που αποτελούσε ευκαιρία για ουσιαστική βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

Το μεγάλο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι ενώ οι αποφάσεις του ΣτΕ αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις, αυτές έχουν γενικευτεί ως προς την εφαρμογή τους, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη ερμηνεία από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΚΑ.

Απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι το ΤΕΕ Μαγνησίας τα τελευταία δύο χρόνια επανειλημμένα έχει παρέμβει στο αρμόδιο υπουργείο και η πρόεδρος του κ. Νάνσυ Καπούλα, έχει πραγματοποιήσει συσκέψεις με τους αρμόδιους χωρίς κανένας τους τελικά να ερμηνεύει τις αποφάσεις του ΣτΕ, ούτε όμως να αποδέχονται και τη θέση του ΤΕΕ Μαγνησίας, η οποία είναι ότι η καθολική απαγόρευση στη δόμηση άνω του ενός κτηρίου, είναι καταχρηστική.

Τέλος το ΤΕΕ Μαγνησίας, ζητεί από τους υποψηφίους βουλευτές, να συμπεριλάβουν στις προγραμματικές τους δηλώσεις το θέμα που έχει προκύψει με τη δόμηση στο Πήλιο, να καταθέσουν δημόσια τις απόψεις τους και να δεσμευτούν για την επίλυση του προβλήματος που υφίστανται κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής.

e-thessalia.gr

RELATED ARTICLES