Λύση στο πρόβλημα εισφορών δεκάδων νέων μηχανικών

295

  

Στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας θα μπορούν να προχωρήσουν νέοι μηχανικοί από την Παρασκευή 5 Μαρτίου μετά από ανακοίνωση του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέοι μηχανικοί με έτη απασχόλησης έως και 5 χρόνια εντάχθηκαν στο σύστημα του e-ΕΦΚΑ ετεροχρονισμένα, μετά την 31 Ιανουαρίου του 2021, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιλέξουν την ειδική κατηγορία των ασφαλιστικών εισφορών που τους αναλογεί (έως 5 έτη) και να ενταχθούν αυτόματα στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.

Μετά από επικοινωνία του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συμφωνήθηκε μετά την υποβολή του αιτήματος να ακολουθήσει η εκκαθάριση, η διόρθωση των ειδοποιητηρίων και ο συμψηφισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί με οφειλές ή μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e- ΕΦΚΑ, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση έχει οριστικά εξαλειφθεί από τον Οκτώβριο του 2020, μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας εγγραφής. Συγκεκριμένα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), πραγματοποιείται ηλεκτρονικά η απογραφή των νέων ασφαλισμένων και εκτυπώνεται η βεβαίωση που πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες τις ΑΑΔΕ στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας από Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες.

Ακολούθως ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την έναρξη της δραστηριότητάς τους από την ΑΑΔΕ και πραγματοποιείται η ένταξή τους στην ασφάλιση χωρίς σε κανένα στάδιο να απαιτείται επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.

mononews.gr