Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις δήμων στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων κοινόχρηστων χώρων

191

  

Έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι ανοικτή η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων από τους δήμους για δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

Όπως ανακοινώνει το Πράσινο Ταμείο, έχει καταρτίσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την «απόκτηση μέσω απαλλοτρίωσης ακινήτων, τα οποία δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως Κοινόχρηστοι Χώροι» όπως προβλέπεται στην περ. η παρ. 1 άρθρου 77 του Ν.4495/17.

Σκοπός του προγράμματος με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για τη δέσμευση πίστωσης προκειμένου να επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι δήμοι όλης της χώρας.

Οι δήμοι μπορούν να υποβάλλουν τα αιτήματά τους μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου συμπληρώνοντας  το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής που έχει αναρτηθεί καθώς και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση και στον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων. Η πρόσκληση στο σύνολό της, το Ειδικό Έντυπο Συμμετοχής και ο Οδηγός Διαχείρισης εδώ.

localit.gr