Μεταβιβάσεις ακινήτων: Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις, ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά

322

  

Mε την παλαιά διαδικασία θα υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να συνοδεύουν τις δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty.

H διαδικασία αυτή προβλέπει την αποστολή των δικαιολογητικών στη ΔΟΥ -είτε ταχυδρομικά σε φάκελο είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail κατόπιν σκαναρίσματος- ή την προσκόμισή τους με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογουμένου στη ΔΟΥ.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ορίζει νεότερη απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή:

1. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myProperty σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1031/2021 απόφαση, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη συνυποβολή των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021. Τα δικαιολογητικά, στην περίπτωση αυτή, αποστέλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ με τη διαδικασία που ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1137/11-6-2020 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων διορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου», εφόσον ζητηθούν στο στάδιο του ελέγχου.

2. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποιούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myProperty, καθώς και δηλώσεις για πλασματική μεταβίβαση κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950 υποβάλλονται στην αρμόδια για την ηλεκτρονική δήλωση ΔΟΥ.

ΣΕ 5 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παράταση για τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ

Παρατείνεται επ’ αόριστο η ισχύς των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο. Τη σχετική απόφαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος. Από την απόφαση αυτή προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία κατ’ εκτίμηση ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

eleftherostypos.gr