Με 90 εκατ. ευρώ για το “Εξοικονομώ ΙΙ” ζεσταίνει τα ταμεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας το ΥΠΕΝ

198

  

Την απόφαση για τη μεταφορά του ποσού των 90 εκατ. ευρώ στο λογαριασμό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. υπέγραψε ο υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά στην γ’ ενδιάμεση πληρωμή για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών» και το αίτημα για την καταβολή της, συνοδευόμενο από τα σχετικά δικαιολογητικά υποβλήθηκε προς το ΥΠΕΝ στις 15 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά τις εκλογές.

Το ποσό επιμερίζεται ως εξής:

-Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες – κρατική ενίσχυση: 1.580.172,51 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών στις Περιφέρειες υπό μετάβαση – κρατική ενίσχυση: 339.467,39 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική)- κρατική ενίσχυση: 100.000 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών Στερεά Ελλάδα – κρατική ενίσχυση: 31.975,73 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών Νότιο Αιγαίο – κρατική ενίσχυση: 13.461,99 ευρώ

-Υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης: 402.752 ευρώ

-Αυτεπιστασία ΕΤΕΑΝ: 336.002,46 ευρώ

-Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες – μη κρατική ενίσχυση: 58.256.399,16 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών στις Περιφέρειες υπό μετάβαση – μη κρατική ενίσχυση: 12.721.902,73 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Αττική) – μη κρατική ενίσχυση: 11.233.901,90 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών Στερεά Ελλάδα – μη κρατική ενίσχυση: 4.534.475,04 ευρώ

– Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών Νότιο Αιγαίο – μη κρατική ενίσχυση: 449.489,09 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

energypress.gr