Μηχανικοί Δημοσίου: Απαιτούμενη η στελέχωση των ΥΔΟΜ με προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών

150

  

Επιμένουμε ότι η απαιτούμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ πρέπει να γίνει με προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών και όλου του απαιτούμενου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Επάρκεια προσωπικού με κριτήρια, όπως έκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΥΔΟΜ, γεωγραφία, πληθυσμός, νησιωτικότητα. Όχι στις προσωρινές και επίφοβες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στις Αναπτυξιακές Εταιρίες με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής).”

Αυτό αναφέρει στην κατακλείδα της ανακοίνωσής της η ΕΜΔΥΔΑΣ, που κοινοποιεί στα μέλη της με αφορμή την παράταση διοικητικής υποστήριξης Δήμων από Υπηρεσίες Δόμησης, που ανακοινώθηκε εσχάτως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ εδώ