Μικρές ανεμογεννήτριες: εφικτή η σύνδεση 2000 συστημάτων μέχρι 50 Κιλοβάτ

322

  

aiolikaΣάρκα και οστά έχει λάβει εδώ και μερικούς μήνες ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επενδυτών Μικρών Ανεμογεννητριών (ΕΣΕΜΑ), ο οποίος εκπροσωπεί μια σημαντική σε αριθμό ομάδα υποψηφίων μικροεπενδυτών, που έχουν αποφασίσει να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν άμεσα μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50 KW.

Αρκετοί δε από αυτούς έχουν ήδη εντάξει τις επενδύσεις τους αυτές στον επενδυτικό νόμο ( ν3908/2011).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «τεκμηριωμένη θέση του Συνδέσμου είναι, ότι η απόλυτα εφικτή εγκατάσταση στο άμεσο μέλλον περίπου 2.000 μικρών ανεμογεννητριών συνδεδεμένων στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο, σε τοποθεσίες της χώρας μας, που διαθέτουν αξιόλογο αιολικό δυναμικό και τις απαραίτητες υποδομές, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονομική στήριξη ακριτικών και παραμεθόριων περιοχών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας, στην προσέγγιση από τη χώρα μας των στόχων της Ε.Ε. για αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή παραγωγή και στην προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς ταυτόχρονα να προκύπτει οποιασδήποτε μορφής αρνητική επίπτωση από τη λειτουργία τους».

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσης, η Πολιτεία έχει ήδη διαμορφώσει νομοθετικά  τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των παραπάνω καινοτόμων για την Ελλάδα, επενδύσεων με τους νόμους 3851/2010 άρθρο 5 και 4203/2013 άρθρο 4.

Όπως αναφέρεται, «ο μοναδικός αποτρεπτικός παράγοντας για την υλοποίηση αυτών των σημαντικών σε αριθμό αλλά και σε όφελος για τη χώρα μας έργων, είναι η μη έκδοση μέχρι σήμερα της προβλεπόμενης από το άρθρο 4 του ν.4203/2013 Υπουργικής Απόφασης για την ενεργοποίηση του προγράμματος».

 

Πηγή:econews.gr