Νέες δικαστικές αποφάσεις επιδικάζουν τόκους υπερημερίας σε παραγωγούς ΑΠΕ λόγω καθυστέρησης στις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ

719

  

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, εκδόθηκαν πρόσφατα από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια νέες δικαστικές αποφάσεις που επιδικάζουν υπέρ των παραγωγών ΑΠΕ οφειλόμενους τόκους υπερημερίας λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων του ΛΑΓΗΕ στην εξόφληση των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αξίωση των Παραγωγών ΑΠΕ στηρίζεται σε διάταξη της Σύμβασης Πώλησης που έχουν συνάψει με τους αρμόδιους διαχειριστές, στην οποία προβλέπεται ότι ο ΛΑΓΗΕ (ή ο ΔΕΔΔΗΕ αντιστοίχως για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) οφείλει να εξοφλεί κάθε τιμολόγιο εντός προθεσμίας 20 ημερών από την επομένη της παράδοσης του, αλλιώς, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Τα διεκδικούμενα μάλιστα ποσά δεν είναι καθόλου αμελητέα, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύμηνες, ιδίως κατά το πρόσφατο παρελθόν, καθυστερήσεις, οι οποίες υπερέβαιναν ακόμη και τους έξι μήνες.

Το βασικό δε επιχείρημα των αρμοδίων διαχειριστών για τη «δικαιολόγηση» των καθυστερήσεων στις πληρωμές τους, ότι δηλαδή αυτές «οφείλονταν στο συσσωρευμένο έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού», φαίνεται να αδυνατίζει από το γεγονός ότι, παρά την εμφάνιση πλεονάσματος στον Ειδικό Λογαριασμό εντός του έτους 2018, οι υπερημερίες προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ εξακολουθούν να υφίστανται.

Όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς, οι τόκοι που οφείλει να καλύψει ο ΛΑΓΗΕ αθροίζονται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε αναμένεται νέο κύμα αγωγών λόγω των πρώτων θετικών δικαστικών αποφάσεων, αλλά και του κινδύνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.

Όπως επισήμανε στο energypress ο εταίρος της εξειδικευμένης στον χώρο της ενέργειας δικηγορικής εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες», κ. Κακούνης, «η νομική αξίωση καταβολής των οφειλομένων τόκων υπερημερίας προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ δεν συνδέεται μόνο με τη διεκδίκηση των οφειλομένων ποσών εκ μέρους των παραγωγών, αλλά με το κρισιμότατο ζήτημα της προάσπισης της νομικής δεσμευτικότητας των συμβάσεων πώλησης που έχουν συνάψει και των σαφών όρων που αυτές περιλαμβάνουν. Αν αυτοί καταστρατηγούνται κατά το δοκούν, τί κωλύει αύριο η καταστρατήγηση αυτή να επεκταθεί και σε άλλες συμβατικές προβλέψεις εκτός της διεκδίκησης των οφειλομένων τόκων υπερημερίας; Η νομική προστασία επί του θέματος απαιτεί συνδυαστικές νομικές ενέργειες και την κατάλληλη προετοιμασία σε αποδεικτικό επίπεδο, ενώ παράλληλα προϋποθέτει την τήρηση αυστηρών δικονομικών όρων για την ευδοκίμησή της. Το διακύβευμα είναι όμως μείζον και, ως προελέχθη, σχετίζεται με την ίδια την ύπαρξη συμβατικής κατοχύρωσης της επενδυτικής δραστηριότητας των παραγωγών, ανάγκη που υφίσταται για κάθε ηλεκτροπαραγωγό και όχι μόνο τους παραγωγούς ΑΠΕ.».

energypress.gr