Νέες θέσεις εργασίας Μηχανικών

532

  

-Τεχνικό Γραφείο με έδρα την Καβάλα δραστηριοποιείται στις ενεργειακές κατασκευές, μελέτες και ανακαινίσεις κατοικιών – και μη – στην περιοχή της Καβάλας με έργα τόσο εντός όσο και εκτός της πόλης (Θάσο, Δράμα, Χρυσούπολη κ.α.). Έχοντας υποβάλει με επιτυχία το 92% των αιτήσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ σχεδιάζει τον επόμενο κύκλο κατασκευών και με στόχο την επέκταση του δυναμικού αναζητά νέους συνεργάτες. Βασικές αρχές τους είναι η άριστη επικοινωνία και συνεργασία των μελών της ομάδας μας, η εξέλιξη των ικανοτήτων τους και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών που προσφέρουν. Γι’ αυτό το σκοπό, αναζητούν δύο Μηχανικούς που θα αποτελέσουν δυναμικό κομμάτι του πυρήνα του γραφείου και θα συνδράμουν στην επίτευξη των στόχων του.

Οι θέσεις αφορούν:

Μηχανικό μελετών με αρμοδιότητες

– Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
– Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας
– Σχέδια – autoCAD
– Επιμετρήσεις – προϋπολογισμοί

Μηχανικό έργων – Κατά προτίμηση Πολιτικός Μηχανικός με αρμοδιότητες

– Οργάνωση και διαχείριση έργων
– Επίβλεψη κατασκευής
– Παραγγελίες – έλεγχος υλικών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ελάχιστη απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία: ένα (1) έτος
Οργανωτικές δεξιότητες
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
Πολύ καλή χρήση Η/Υ και ειδικότερα των προγραμμάτων AutoCAD, Microsoft Office, χρήση μηχανών αναζήτησης Google
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
Κάτοικος Καβάλας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ζήλο, θετικό και ομαδικό πνεύμα
Υπευθυνότητα και συνέπεια

Αποστολή βιογραφικών μέσω email στο: info@aristiplan.gr

-Από τεχνικό γραφείο Η/Μ μελετών στη Θεσσαλονίκη ζητείται Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός. Η γνώση των προγραμμάτων ΗΜ της 4Μ θα συνεκτιμηθεί. Aποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση : dpap71@gmail.com(link sends e-mail)

-Η εταιρία Μηχανική Μελετητική, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό ή Τοπογράφο Μηχανικό, με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@mimel.gr(link sends e-mail)

-Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία κατασκευής Δημόσιων Έργων με έδρα την Αθήνα, αναζητά Μηχανικό / Υπομηχανικό για μόνιμη εργασία γραφείου, επιθυμητή γνώση στη σύνταξη επιμετρήσεων και κοστολογήσεων καθώς και στη σχετική νομοθεσία διαχείρισης δημοσίων έργων. Αποστολή βιογραφικών στο email: tergwnae@gmail.com(link sends e-mail).

-Ζητείται πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ από τεχνική εταιρεία. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad, MSoffice, δομοστατικών. Αντικείμενο εργασίας: προμετρήσεις, επιμετρήσεις, κοστολογήσεις, έλεγχος ποιότητας και παρακολούθηση έργων ενισχύσεων κτιρίων. Αποστολή βιογραφικών cv@antiseismic.gr(link sends e-mail)

-Μελετητική εταιρία που αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα ζητεί υδραυλικό πολιτικό μηχανικό με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε μελέτες αντιπλημμυρικών έργων (οριοθέτησης-διευθέτησης ρεμάτων, αστικών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων) και σε μελέτες αποχέτευσης ακαθάρτων. Αποστολή cv στο acc@hydroment.gr(link sends e-mail).

-Μελετητική εταιρία που αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα υποδομής ζητεί απόφοιτο πολιτικό μηχανικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδίκευση τα Έργα Υποδομής και 3ετή τουλάχιστον εμπειρία. Απαραίτητη η άριστη γνώση Autocad και συναφών σχεδιαστικών προγραμμάτων. Αποστολή cv στο acc@hydroment.gr(link sends e-mail).

-Πολιτικός Μηχανικός, χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ζητείται για πλήρη απασχόληση σε Μελετητικό – Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αμοργό. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση σχεδιασμού (Πολύ καλή γνώση 2D) & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση γαλλικών. Αποστολή βιογραφικών στο Email: apostolianasiopoulou@gmail.com(link sends e-mail)

-Πολιτικός Μηχανικός, με τουλάχιστον 2 χρόνια προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, ζητείται για πλήρη απασχόληση σε Μελετητικό – Κατασκευαστικό Γραφείο στην Αμοργό. Απαραίτητα προσόντα: Γνώση σχεδιασμού (Πολύ καλή γνώση 2D) & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η γνώση γαλλικών. Αποστολή βιογραφικών στο Email: apostolianasiopoulou@gmail.com

career.duth.gr