Νέο σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων τον Ιούλιο

261

  

epixiriseis3
Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναμένεται να φέρει μέσα στον Ιούλιο ένα νέο σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων, το οποίο όπως είπε η υφυπουργός Βιομηχανίας Θεοδώρα Τζάκρη, θα στοχεύει στην διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την διαμόρφωση ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για το επιχειρείν και τις επενδύσεις.

 

Η υφυπουργός Βιομηχανίας, μίλησε σε εκδήλωση για την παρουσίαση του φόρουμ βιομηχανίας στην Πάτρα, η οποία οργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Όπως είπε η κα. Θεοδώρα Τζάκρη, το νέο σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων θα εφαρμοστεί αρχικά σε τρεις βασικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων και ποτών, στον τομέα των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και στον τουριστικό τομέα.
Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα άμεσης ίδρυσης επιχειρήσεων και ελέγχου, μέσα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Η έναρξη θα γίνεται με την γνωστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης σε όλες τις αρμόδιες αρχές.
Σε επόμενη φάση, όπως είπε η υφυπουργός Βιομηχανίας, θα ακολουθήσει η απλούστευση της αδειοδότησης στις μεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, στα έξυπνα επιχειρηματικά πάρκα, κ.ά.
Ταυτόχρονα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής, για την on-line εξυπηρέτηση του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρήσεων που θα παραδοθεί σταδιακά έως το τέλος του 2018.
Στη συνέχεια, η Θεοδώρα Τζάκρη αναφέρθηκε στην λειτουργία του φόρουμ βιομηχανίας, το οποίο όπως είπε, σε μόλις δύο μήνες, κατάφερε, μέσα από την συνεργασία όλων των συμμετεχόντων φορέων, να παρουσιάσει ένα σχέδιο ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας, με στόχο την ανασυγκρότησή της. Το σχέδιο αυτό βρίσκεται σε επεξεργασία στα αρμόδια υπουργεία για την διαμόρφωση των προτεινόμενων πολιτικών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Αφορά στην ενίσχυση δυναμικών κλάδων της οικονομίας, τη διασύνδεση της βιομηχανίας με την καινοτομία και την έρευνα, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη μείωση του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία, τα έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Πάτρα, η Θεοδώρα Τζάκρη, επισκέφθηκε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ΒΙΠΕ Πατρών.
ered.gr