Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΑπόψεις"Να εξεταστεί ξανά η πρόταση για την ίδρυση τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα...

“Να εξεταστεί ξανά η πρόταση για την ίδρυση τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στα Χανιά”

Η τελευταία συντεταγμένη προσπάθεια για την επέκταση του Πολυτεχνείου Κρήτης αφορούσε στην ίδρυση τμήματος πολιτικών μηχανικών σε αυτό.

Η πρόταση συντάχθηκε από ομάδα καθηγητών του, της οποίας τον συντονισμό είχε ο υπογράφων, μετά απο σχετική πρωτοβουλία του τότε Πρύτανη καθ. Ιωακείμ Γρυσπολάκη. Η πρόταση συζητήθηκε δημόσια σε ημερίδα που οργανώθηκε στο Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος στις 13.10.2007, όπου συμμετείχαν και υποστήριξαν την πρόταση όλες οι αντίστοιχες σχολές της χώρας, με μία εξαίρεση, επιστήμονες του εξωτερικού και εκπρόσωποι σχετικών φορέων.

Αξίζει να σημειωθεί η ένθερμη υποστήριξη του τότε προέδρου του Τμήματος Δυτικής Κρήτηςτου ΤΕΕ, αείμνηστου συναδέλφου Αντώνη Πιταριδάκη και του τότε προέδρου του ΤμήματοςΑνατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, συναδέλφου Πέτρου Ινιωτάκη. Σχετικές λεπτομέρειες δημοσιεύτηκαν στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου:

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς σε διάφορα επίπεδα, όπως για παράδειγμα σε συνάντηση της Διοίκησης του ΤΕΕ με τον Πρύτανη του ΕΜΠ, την Πρόεδρο του Τμ. Πολιτικών Μηχ/κών του ΕΜΠ και τον Πρόεδρο του ΣΠΜΕ με θέμα την Ίδρυση Σχολής Πολιτικών Μηχανικών στα Χανιά, στην Αθήνα 23.10.2007, όπως καταγράφεται στα αρχεία του ΤΕΕ.

Η πρόταση υποστηρίχθηκε τέλος στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος σε συνάντηση στην Αθήνα στις 30.11.2007 με τους Πρυτάνεις και Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχολών, τους Προέδρους των Περιφερειακών Τμήμάτων του ΤΕΕ και τους Προέδρους των Συλλόγων.

Οι επίσημες εγκρίσεις από τη Σύγκλητο και τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας δυστυχώς δεν οδήγησαν στο επιθυμητό αποτέλεσμα και η κρίση που ακολούθησε έθεσε στον πάγο κάθε σχετική συζήτηση.

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο της παιδείας σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, θεωρείται σκόπιμο να τεθεί το θέμα ξανά, με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από τα επιχειρήματα που υποστήριξαν την πρόταση αναφέρονται ενδεικτικά οι μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές της Κρήτης η οποία έχει συγκρίσιμο μέγεθος με τη Σικελία και την Κύπρο και δεν διαθέτει κανένα σχετικό πανεπιστημιακό τμήμα.

Επιπλέον το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει με στελέχη, υποδομές και τεχνογνωσία το νέο τμήμα. Πράγματι, ενώ φαίνεται να ζητείται ένα τμήμα κλασικής ειδικότητας, η αλληλεπίδρασή του με τα υπάρχοντα πρωτοποριακά τμήματα του Πολυτεχνείου θα του δώσει μοναδικά χαρακτηριστικά.

Στα προηγούμενα επιχειρήματα θα πρέπει να προστεθούν οι πρόσφατες καταστροφές που τονίζουν τις ελλείψεις σε υποδομές και τις ανάγκες για υποστήριξη των τοπικών αρχών.

Τέλος, το κλείσιμο του τμήματος μηχανικών φυσικών πόρων και περιβάλλοντος στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ) δημιουργεί ένα κενό και αφήνει αναξιοποίητους πόρους στην περιοχή.

Του Γεώργιου Ε. Σταυρουλάκη,

καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης

agonaskritis.gr

RELATED ARTICLES