Να επιστραφούν στους ασφαλισμένους οι εισφορές Eιδικής Προσαύξησης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ ζητά με επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

542

  

Επιστολή προς την Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Έφη Αχτσιόγλου απέστειλε ο Προέδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με τις εισφορές Ειδικής Προσαύξησης στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, με την οποία ζητά να επιστραφούν οι εισφορές αυτές στους ασφαλισμένους με συμψηφισμό με οφειλές τους στον ασφαλιστικό φορέα ή με αναδρομικές εισφορές ή με τρέχουσες εισφορές.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

“Αξιότιμη κα Υπουργέ

Όπως γνωρίζετε με τον Ν. 3518/2006 οι μετά του 1993 ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΜΕ∆Ε υπήχθησαν υποχρεωτικά στην Ειδική Προσαύξηση με δυνατότητα εξαίρεσης όσων δεν είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους ή δεν είχαν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση. Τη δυνατότητα αυτή αξιοποίησε η συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων.

Με τον Ν. 4387/2016 καταργήθηκε πλήρως η ειδική προσαύξηση από 1/1/2016 για όλους τους ασφαλισμένους. Μέχρι το σημείο αυτό πληρώθηκαν εισφορές από τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι οποίες έχουν μεγάλη πιθανότητα να χαθούν εξαιτίας και της ασάφειας του νόμου στο σημείο αυτό.

Η βαθιά κρίση που βρίσκεται ο κλάδος των μηχανικών, τα τελευταία οχτώ χρόνια , έχει οδηγήσει αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων στην χειρότερη οικονομική της κατάσταση, με αποτέλεσμα να συσσωρεύουν οφειλές λόγω αδυναμίας καταβολής εισφορών και να οδηγούνται στην διαγραφή από το ΤΕΕ και τον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΜΕ∆Ε) με καταστροφικές συνέπειες και για τους ίδιους και για το ταμείο.

Η ∆.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με την υπ΄αριθμ. 184/10-07-2017 απόφασή της καλεί το υπουργείο σας να νομοθετήσει σχετική ρύθμιση με την οποία θα επιστραφούν οι εισφορές ειδικής προσαύξησης στους ασφαλισμένους με συμψηφισμό με οφειλές τους στον ασφαλιστικό φορέα ή με αναδρομικές εισφορές ή με τρέχουσες εισφορές , όπως εν μέρει ζητούσε και η ∆.Ε. του πρώην ΤΣΜΕ∆Ε με την υπ΄αριθμ. 1748 απόφασή της στις 26/9/2016.

Για την ∆.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πρόεδρος

Μπλέτσας Στυλιανός”