Ξέμειναν από δουλειές στον κλάδο των κατασκευών

414

  

Χωρίς καθόλου δουλειά βρέθηκαν αρκετοί από τους αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο των κατασκευών σύμφωνα με αποτελέσματα ειδικής έρευνας που πραγματοποίησηε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η έρευνα διεξήχθη παράλληλα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού κατά το Β’ τρίμηνο του 2017.

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αυτοαπασχολούμενοι τους τελευταίους 12 μήνες σύμφωνα με την έρευνα αφορούν, κατά πρώτο λόγο, σε οικονομική δυσπραγία. Το 60,0% των ερωτωμένων δηλώνει ότι υπήρξε περίοδος με ελάχιστο εισόδημα για να ζήσει. Επίσης, το 42,7% αναφέρει ότι δεν είχε καθόλου εισόδημα σε περίοδο ασθένειας και το 36,5% ότι υπήρξε περίοδος χωρίς δουλειά.

Το δεύτερο είδος δυσκολίας αφορά στην οικονομική εξάρτηση των αυτοαπασχολουμένων. Το 43,1% δηλώνει αδυναμία να επηρεάσει την αμοιβή της εργασίας του, ενώ το 45,1% αναφέρει προβλήματα από τις πληρωμές των πελατών. Οι παραπάνω δυσκολίες αναφέρονται ως οι πιο σημαντικές από περίπου 26,0% των ερωτωμένων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι αυτοαπασχολούμενοι παρουσιάζουν υψηλό βαθμό οικονομικής και οργανωσιακής ανεξαρτησίας, δηλαδή έχουν περιορισμένη εξάρτηση από έναν πελάτη και κατά κανόνα αποφασίζουν αυτοί για την αρχή και το τέλος του χρόνου εργασίας τους. Επιχειρούν, κατά βάση, μόνοι τους, ενώ έχουν πολύ περιορισμένες προθέσεις για προσλήψεις υπαλλήλων.

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό δεν έχουν υπαλλήλους είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή δουλειά (47,7%). Αυτό είναι περισσότερο έντονο στα άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας και στον δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές).

Το 16,1% των ερωτωμένων απαντά ότι προτιμά να δουλεύει μόνο του κυρίως στους κλάδους παροχής χρηματοπιστωτικών, επιχειρηματικών και άλλων υπηρεσιών.

Το 14,3% των ερωτωμένων απαντά ότι χρησιμοποιεί μέλη της οικογένειάς του ως βοηθούς. Αυτό εμφανίζεται συχνότερα στα άτομα ηλικίας άνω των 55 ετών και στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, εμφανίζεται σε μικρό βαθμό (13,2%) και στους κλάδους εμπορίου, ξενοδοχείων και εστίασης, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά.

Οι υπόλοιποι λόγοι αναφέρονται σε χαμηλά ποσοστά: αφορούν στην πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων (5,8%) κυρίως στον πρωτογενή τομέα, στις υψηλές ασφαλιστικές κρατήσεις (4,4%) και σε άλλους λόγους.

Γενικότερα το 42,2 % των απασχολουμένων δηλώνει ικανοποιημένο σε μεγάλο βαθμό από την εργασία του. Το 41,9% δηλώνει ικανοποιημένο σε κάποιο βαθμό, ενώ το 14,3% δηλώνει ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο.

Οι έξι στους δέκα, από τους ερωτώμενους που έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ασκούν μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης ή εργάζονται σε άλλες υπηρεσίες (υγεία, εκπαίδευση κ.λπ), παρουσιάζονται εμφανώς περισσότερο ικανοποιημένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλώνουν δηλαδή «ικανοποίηση σε μεγάλο βαθμό». Οι νέοι ηλικίας 15-24, άτομα αλλοδαπής υπηκοότητας, βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση και ασκούντες στοιχειώδη επαγγέλματα είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι.

Οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό είναι ξεκάθαρα η κατηγορία με την υψηλότερη ικανοποίηση στην εργασία, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό έχουν σαφώς χαμηλότερη ικανοποίηση έναντι των πρώτων (62,0% έναντι 38,6%).

Το 52,0% των απασχολουμένων μπορεί να επηρεάσει τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών που αναλαμβάνει, αλλά μόνο το 36,4% μπορεί να επηρεάσει το περιεχόμενό τους (π.χ. να αρνηθεί να αναλάβει μία εργασία). Βεβαίως, τα υψηλότερα ποσοστά αυτονομίας παρουσιάζονται στους αυτοαπασχολουμένους και αντίστροφα, τα χαμηλότερα στους μισθωτούς. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, στα επαγγέλματα με εξειδίκευση και στον πρωτογενή κλάδο.

 

ered.gr