Ξεκίνησαν οι δηλώσεις ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε Δήμους του Έβρου

295

  

ktimekxaΞεκίνησε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 η συλλογή δηλώσεων κτηματογράφησης, μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ με την οποία, καλεί όσους έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δήμων στους Καλλικρατικούς Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά

μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 3/3/2015 και λήγει στις 2/6/2015 για τους κατοίκους της ημεδαπής και στις 2/9/2015 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00 με 16:00 (ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 με 20:00)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

1) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΑΒΑΝΤΟΣ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΚΙΡΚΗΣ, ΜΑΚΡΗΣ, ΝΙΨΗΣ, ΠΕΠΛΟΥ, ΠΥΛΑΙΑΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ, ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ, ΦΕΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Επί των οδών Παρόδου Μηδείας, Σηλυβρίας και Κωνσταντινουπόλεως 51, Αλεξανδρούπολη.
Τηλέφωνο – fax: 25510-40335

2) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Επί των οδών Παρόδου Μηδείας, Σηλυβρίας και Κωνσταντινουπόλεως 51, Αλεξανδρούπολη.
Τηλέφωνο – fax: 25510-40335

3) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΑΜΟΡΙΟΥ, ΔΑΔΙΑΣ, ΚΟΡΝΟΦΩΛΕΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΑΒΑΡΩΝ, ΛΑΓΥΝΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ, ΛΥΡΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ, ΠΡΟΒΑΤΩΝΟΣ, ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΤΥΧΕΡΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Στο πρώην Κ.Ε.Π. Σουφλίου (Παλαιό Χημείο), Σουφλί.
Τηλέφωνο – fax: 25540-22750

Για πληροφορίες επισκεφθείτε το site www.ktimatologio.gr ή τηλεφωνήστε το 210 6505600 και 2310370500.

Πηγή: alexpolisonline.com