Ξεκινά ο διαγωνισμός των 120 εκατ. για 4 δικαστικά μέγαρα

142

  

Ένα ακόμη κτηριακό έργο ΣΔΙΤ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Στον διαγωνισμό για το πρώτο από τα συνολικά τρία clusters για την κατασκευή και αναβάθμιση δικαστικών μεγάρων προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πρόκειται για την ανέγερση των δικαστικών μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, τη συντήρηση και τη διαχείριση αυτών μέσω ΣΔΙΤ, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

Το έργο αποτελεί μέρος του πακέτου των 12 δικαστικών μεγάρων ανά την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά τα 300 εκατ., τον οποίο ενέκρινε τον περασμένο Μάρτιο η Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Με την απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, εγκρίνεται η διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, καθώς και το τεύχος πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο ιδιωτικός φορέας που θα αναλάβει το έργο, στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης, θα υλοποιήσει τη μελέτη, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή, την ασφάλιση και τη συντήρηση των τριών μεγάρων σε Κιλκίς, Έδεσσα και Σέρρες, καθώς και του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Όπως προβλέπει η απόφαση, ο γενικός σχεδιασμός του έργου βασίζεται πρωτίστως στη λειτουργική οργάνωση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες δικαστικές υπηρεσίες και την επίλυση ουσιωδών ζητημάτων που αντιμετωπίζονται και δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών λειτουργών στις εν λόγω πόλεις. Ο σχεδιασμός των νέων κτηρίων έχει γίνει με γνώμονα την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο εγκαταστάσεων και υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες.

Υλοποίηση

Με την υλοποίηση του έργου επιτυγχάνονται:

– η κάλυψη των αναγκών σε χώρους που στη υφιστάμενη κατάσταση απουσιάζουν,

– ο εκσυγχρονισμός για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών,

– η αποκατάσταση στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς και κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων,

– η αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων που θα αποκαταστήσει το κύρος και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών της δικαιοσύνης προς τους πολίτες και

– η συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήμερα είναι κατακερματισμένη σε ακατάλληλα ακίνητα στο Κιλκίς.

Υπενθυμίζεται ότι οι άλλοι δύο διαγωνισμοί, που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται προ των πυλών, αφορούν στα εξής:

1.     «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Ηρακλείου και Χανίων και Ανακατασκευή Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ». Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Ηράκλειο και Χανιά και στην ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύμνου, καθώς και στην ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση αυτών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 121,38 εκατομμύρια ευρώ.

2.     «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας και Βόλου και Ανακατασκευή Δικαστικών Μεγάρων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων και Συντήρηση και Διαχείριση Αυτών μέσω ΣΔΙΤ». Το έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ασφάλιση και συντήρηση δύο νέων Δικαστικών Μεγάρων σε Βόλο και Λαμία και στην ανακατασκευή τριών Δικαστικών Μεγάρων στην Καρδίτσα, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα, καθώς και στην ασφάλιση, συντήρηση και διαχείριση αυτών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 68,9 εκατομμύρια ευρώ.

ot.gr