Ξεκινά το μεγάλο έργο της Ψηφιοποίησης Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας 

452

  

Στροφές ανεβάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας με την αρωγή του Ταμείου Ανάκαμψης. Από την λίστα των 55 έργων αξίας 3,35 δισ. ευρώ, που εντάχθηκαν πρόσφατα στο Ταμείο Ανάκαμψης με την έγκριση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη, τα 12 αφορούν στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα, με τον προϋπολογισμό τους να ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.

  • Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας 

Το έργο Ψηφιοποίηση Αρχείων Πολεοδομικής Πληροφορίας αποτελεί το ένα από τα δύο μεγάλα έργα ψηφιοποίησης αρχείων του Δημοσίου, συνολικού προϋπολογισμού 389 εκατ. ευρώ (535,9 εκατ ευρώ μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης (σ.σ. το δεύτερο αφορά την «Ψηφιοποίηση αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο»).

Το ΤΕΕ το οποίο αποτελεί και τον φορέα υλοποίησης του εν λόγω έργου αναμένεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αν όχι ημέρες, να δώσει το πράσινο φως για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ψηφιοποίηση των φακέλων αδειών δόμησης των πολεοδομιών. Σημειωτέον ότι η διαβούλευση του έργου για την ψηφιοποίηση των φακέλων των αδειών δόμησης ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και ως τις 15 Δεκεμβρίου το ΤΕΕ απάντησε σε όλες τις σχετικές παρατηρήσεις και προχώρησε στις απαραίτητες εγκρίσεις και προσαρμογές για τον διαγωνισμό.

Σκοπός του έργου είναι η προστασία και διαφύλαξη των έντυπων αρχείων των πολεοδομιών από τη φυσική φθορά των εγγράφων, αλλά και η εύκολη πρόσβαση και διάθεση / αξιοποίηση των στοιχείων, καθώς ο μεγάλος τους όγκος καθιστά δύσκολη την αναζήτηση στοιχείων από τους ενδιαφερομένους.

  • Νέο εθνικό υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων στην ΕΔΥΤΕ

Το δεύτερο έργο του πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης αφορά στην επιχορήγηση του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) για την ανάπτυξη νέου εθνικού υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τα επόμενα 5 έτη.

Πρόκειται για ένα έργο ύψους 23 εκατ. ευρώ το οποίο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της υποδομής και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET).

Να θυμίσουμε ότι το ΕΔΥΤΕ αναπτύσσει και λειτουργεί το υπολογιστικό σύστημα υψηλών επιδόσεων ARIS για την υποστήριξη επιστημονικών εφαρμογών ευρείας κλίμακας. Πρόκειται για το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελλάδα για επιστημονικές εφαρμογές το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2015 για να προσφέρει ένα ισχυρό εργαλείο έρευνας στην ελληνική επιστημονική κοινότητα, ειδικά σε τομείς της επιστήμης όπως η βιοχημεία, η κλιματολογία, η μετεωρολογία κ.ά., όπου απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύ.

Ωστόσο το ποσοστό χρήσης του ARIS έφτασε το 100 % σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία, ενώ η μέση ετήσια χρήση των πόρων του ξεπερνά το 94%. Δεδομένου ότι δεν θα καταφέρει να καλύψει την συνεχόμενα αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση σε υπολογιστική ισχύ, έχει προταθεί η δημιουργία ενός νέου υπολογιστικού συστήματος υψηλών επιδόσεων μέσω της προμήθειας νέου υλικού και υποδομής. Το νέο υπολογιστικό αυτό σύστημα υψηλών επιδόσεων έχει διερευνηθεί ότι μπορεί να εγκατασταθεί στο τεχνολογικό πολιτιστικό πάρκο Λαυρίου μετά από συμφωνία που θα κάνει η ΕΔΥΤΕ γι’ αυτό το σκοπό (τα έξοδα για την διαμόρφωση του χώρου δεν περιλαμβάνονται στο προαναφερθέντα προϋπολογισμό του έργου).

Για την δημιουργία του ανώτερου υπολογιστικού συστήματος προβλέπεται η προμήθεια υπερυπολογιστή και η αντικατάσταση μέρους του υφιστάμενου εθνικού συστήματος, αναβαθμίσεις και τροποποιήσεις των κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη του νέου υπερυπολογιστή καθώς και εγκατάσταση, διαμόρφωση, μετεγκατάσταση και πιλοτική λειτουργία λογισμικού, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιδόσεων του. Στόχος του έργου είναι η συνολική υπολογιστική ισχύ του συστήματος να καλύψει τις διαφαινόμενες ανάγκες ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τα επόμενα πέντε χρόνια.

  • Διασύνδεση του ERP της Γενικής Κυβέρνησης με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του προβλέπεται και η διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) της Γενικής Κυβέρνησης με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.

Πρόκειται για ένα έργο ύψους 2,3 εκατ. ευρώ που θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με χρήση κοινής κωδικοποίησης/ κατηγοριοποίησης αγαθών και υπηρεσιών συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών αλλά και των διαδικασιών Λογιστικής, Προμηθειών και Αναφορών.

Παρότι βέβαια στο πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης εντάσσονται αποκλειστικά τα τρία προαναφερθέντα έργα, τα ψηφιακά έργα δεν περιορίζονται σε αυτόν. Για παράδειγμα στον πυλώνα «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή» εντοπίζει κανείς έργα με ψηφιακή χροιά, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 70 εκατ. ευρώ .

Για την ακρίβεια προβλέπεται η «ψηφιοποίηση του ιστορικού (αρχείου) ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ». Πρόκειται για ένα έργο 33,23 εκατ. ευρώ με κύριο στόχο την προστασία και διασφάλισή του καθώς και την πρόσβαση στην πληροφορία από τα συστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Αντίστοιχα προχωρά και ο μετασχηματισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας και η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας – ΑΡΙΑΔΝΗ, ένα έργο ύψους 31 εκατ. ευρώ.

Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 2,7 εκατ. ευρώ θα δημιουργηθεί και ένα κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, ένα σύστημα δηλαδή που θα ταιριάζει τα χαρακτηριστικά των ανέργων με τα χαρακτηριστικά των ζητούμενων θέσεων εργασίας, διευκολύνοντας την εξεύρεση θέσεων εργασίας. Επιπλέον με προϋπολογισμό 868.000 ευρώ θα ψηφιοποιηθεί και το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του ΟΑΕΔ ενώ θα εκσυγχρονιστεί μέσω του e-learning και το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τέλος προχωρά και η δημιουργία του πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΑΕΔ, ονόματι FMIS το οποίο περιλαμβάνει υποσυστήματα διαχείρισης προμηθειών και μισθοδοσίας και προβλέπει διαλειτουργικότητα με τα λοιπά Πληροφοριακά Συστήματα του Οργανισμού (έργο ύψους 260.400 ευρώ) αλλά και του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΑΕΔ, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων την παρακολούθηση Οργανογράμματος φορέα, παρακολούθηση όλων των κατηγοριών προσωπικού, τίτλους σπουδών ή άλλων τυπικών προσόντων κ.λπ.  Ένα έργο ύψους186.000 ευρώ.

Επιπλέον, μέσω του πυλώνα «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας» εντάσσονται προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης τα έργα για την ψηφιοποίηση φακέλων δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  (3,35 εκατ. ευρώ), για την ανάπτυξη ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για το Γενικό Χημείο του Κράτους (1,49 εκατ. ευρώ) και για την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (501.059 ευρώ).

insider.gr