Οικιακά φωτοβολταϊκά: στέλνει τα πρώτα εξώδικα η “Στέγη” – Πού θα στοχεύουν

384

  

photovoltaic_panels-300x221Τα πρώτα 100 εξώδικα για τις αναδρομικές περικοπές στις εγγυημένες τιμές των οικιακών φωτοβολταϊκών ανακοίνωσε ότι θα επιδώσει ο σύνδεσμος “Στέγη” εν αναμονή των νέων ενημερωτικών της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου, κ. Νάσος Μιχελής από το δικηγορικό γραφείο Μιχελής-Στρογγυλάκης-Reinhardt η κεντρική ιδέα της εξώδικης δήλωσης θα επισημαίνει τα ακόλουθα:

•Τη μονομερή επιβολή, με τις διατάξεις της περ.1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της Παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014,από 1-4-2014,δραστικών μειώσεων στις συμφωνηθείσες με τις συμβάσεις συμψηφισμού σταθερές τιμές αναφοράς.

•Την μονομερή κατάργηση, με τη διάταξη της περ.3 της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014, της συμφωνηθείσας με τις συμβάσεις συμψηφισμού ετήσιας αναπροσαρμογής, κατά ποσοστό 25% του Δ.Τ.Κ., της σταθερής τιμής αναφοράς.

• Την αντίθεση των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων στις διατάξεις του Συντάγματος, του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), καθόσον συνιστούν αδικαιολόγητη παρέμβαση στις ισχύουσες συμβάσεις συμψηφισμού και επιφέρουν μονομερή και βλαπτική για τους εξωδίκως δηλούντες τροποποίηση των όρων τους.

• Την πρόσκληση του προμηθευτή (ΔΕΗ Α.Ε.) να προβεί στην τιμολόγηση, από 1.4.2014 και εφεξής, της εγχεόμενης στο Δίκτυο από τα φωτοβολταϊκά συστήματα των εξωδίκως δηλούντων ενέργειας με βάση τις αρχικώς καθορισθείσες και συμφωνηθείσες και όχι με βάση τις επανακαθορισθείσες, με τις διατάξεις της περ.1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.1 της Παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ανωτέρω νόμου (Ν.4254/2014),σταθερές τιμές αναφοράς, αναπροσαρμόζοντας αυτές ετησίως, όπως έχει αρχικώς καθορισθεί και συμφωνηθεί με τις ισχύουσες συμβάσεις συμψηφισμού.

• Τη, σε διαφορετική περίπτωση, ρητή επιφύλαξη των δηλούντων μελών περί άσκησης κάθε νόμιμου δικαιώματός τους και ειδικότερα, του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους να επιδιώξουν, με κάθε νόμιμο μέσο, την αποκατάσταση κάθε ζημίας τους από την με τον παραπάνω τρόπο παραβίαση των συμβάσεών τους

Ο σύνδεσμος “Στέγη” καλεί τους οικιακούς παραγωγούς να ενημερωθούν για τις νομικές κινήσεις του συλλόγου στην ιστοσελίδα www.oikiakistegi.gr.

Πηγή: www.econews.gr