Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2024
ΑρχικήΔόμησηΟικοδομή: Ποιες περιοχές «πρωταγωνιστούν» στις νέες άδειες

Οικοδομή: Ποιες περιοχές «πρωταγωνιστούν» στις νέες άδειες

Μικρή μείωση καταγράφηκε στην οικοδομική δραστηριότητα, δημόσια και ιδιωτική, τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με ορισμένες περιοχές να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις. Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική μείωση στην επιφάνεια, αλλά και στον όγκο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2021.

Ειδικότερα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, στο σύνολο τηςΧώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.254 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 521.200 m2επιφάνειας και 2.580.605 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 2,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωσηκατά 23,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 ανήλθαν σε2.224 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 504.407 m2 επιφάνειας και 2.501.817 m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά3,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 25,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,7% στον όγκο, σε σχέση μετον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούλιο 2022, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 30 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 16.793 m2 επιφάνειας και 78.788 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της ΔημόσιαςΟικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούλιο 2022, είναι 3,1%.

Οι επιδόσεις ανά περιφέρεια

Σε επίπεδο περιφερειών, η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό αδειών καταγράφηκε στην Ήπειρο (22,2%), ενώ ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο (16%) και η Δυτική Μακεδονία (14,3%). Στην Αττική σημειώθηκε αύξηση 4,4%.

Σε ό,τι αφορά την επιφάνεια, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην Στερεά Ελλάδα (-56,9%), στη Δυτική Μακεδονία (52,8%) και στην Κεντρική Μακεδονία (1,5%). Τις μεγαλυτερες αρνητικές επιδόσεις κατέγραψε η Δυτική Μακεδονία (-44,9%), η Ήπειρος (-40,9%) και στην Κρήτη (44,4%). Στην Αττική καταγράφηκε μεταβολή -11,2%. Στον όγκο η μεγαλύτερη άνοδος παρουσιάστηκε στην Αττική (105,9), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές η μεταβολή ήταν αρνητική.

Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα, κατά Περιφέρεια, για τον μήνα Ιούλιο των ετών 2021 και 2022

Οικοδομή: Ποιες περιοχές «πρωταγωνίστησαν» στις νέες άδειες-1

Η εικόνα στο 12μηνο

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Αύγουστο 2021 έως τον Ιούλιο 2022, το μέγεθος τηςΣυνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο τηςΧώρας, ανήλθε σε 24.067 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.583.596 m2 επιφάνειας και 25.214.818 m3όγκου. Σε σχέσημε την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,3% στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, αύξηση κατά 3,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 13,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολοτης Χώρας, αύξηση κατά 8,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 3,6% στην επιφάνεια και αύξησηκατά 15,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 2021 (Πίνακας 4). Το ποσοστόσυμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%.

Το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά0,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 13,6% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,9% στον όγκο, σε σχέση μετο αντίστοιχο επτάμηνο του έτους 2021. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 0,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 14,2%στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,5% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.

moneyreview.gr

RELATED ARTICLES