Οι διπολικές αποφάσεις του ΣτΕ για τον Αχελώο

184

  

damΜπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να έθεσε οριστικό τέλος στις εργασίες της εκτροπής του Αχελώου, επειδή παραβιάζεται η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, ωστόσο, τα έργα… συνεχίζονται. Άλλωστε, το έργο αυτό που από το 1964 αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού των εκάστοτε κυβερνήσεων δεν θα μπορούσε να τελειώσει… άδοξα.

Έτσι, πρόσφατη υπουργική απόφαση προβλέπει τη συνέχιση των έργων στον Αχελώο. Ωστόσο, εν προκειμένω η ειδοποιός διαφορά είναι ότι πρόκειται μόνον για τις κατασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για να μην καταρρεύσει σημαντικό τμήμα της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία, δεδομένου ότι θα παραμείνει ημιτελής εξαιτίας της αναστολής των έργων.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε «την άµεση διακοπή όλων των εργασιών που διενεργούνται και αποσκοπούν στην κατασκευή του έργου της µερικής εκτροπής του άνω ρου του ποταµού Αχελώου προς τη Θεσσαλία».

Ωστόσο, ταυτόχρονα, αποφάσισε τη λήψη προσωρινών μέτρων στη σήραγγα, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι πρόκειται για προσωρινά υποστηρικτικά μέτρα, ενώ απαγόρεψε την κατασκευή της τελικής επένδυσης της σήραγγας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, αλλά και λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων του περασμένου χειμώνα, το τμήμα της σήραγγας που δεν έχει «επενδυθεί» κινδυνεύει να καταρρεύσει, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί καταπτώσεις, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του υπουργείου Υποδομών.

«Η τρέχουσα κατάσταση της σήραγγας παρουσιάζει µεγάλο αριθµό δυνητικών κινδύνων οι οποίοι, αν δεν αντιµετωπιστούν κατάλληλα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες µε µεγάλο κίνδυνο για την κατάρρευση της σήραγγας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Μέχρι την περαίωση της τελικής επένδυσης είναι απαραίτητο να διατηρείται µόνιµος έλεγχος της σήραγγας µε περιοδικές επιθεωρήσεις, όχι λιγότερο από δύο φορές ετησίως µε στόχο τον εντοπισµό τυχόν ασταθειών επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη αντίδραση για εξασφάλιση της σταθεροποίησης» αναφέρεται.

Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η παράταση μόνον των υποστηρικτικών εργασιών της σήραγγας εκτροπής του Αχελώου, για τις οποίες είχε οριστεί ως ημερομηνία αποπεράτωσης η 30η Απριλίου. Έτσι, το σύγχρονο «γεφύρι της Άρτας» θα συνεχίσει να …υποστηλώνεται μέχρι το τέλος Απριλίου, αποτελώντας, ίσως, ένα από τα λιγοστά έργα, παγκοσμίως, που κατασκευάζεται για περίπου μισό αιώνα, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να τεθεί σε λειτουργία.

Ας σημειωθεί ότι τα μέτρα στήριξης της σήραγγας του Αχελώου, δηλαδή τα έργα που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προκειμένου να μην καταρρεύσει η σήραγγα λόγω του μπλόκο του ΣτΕ είναι προϋπολογισμού της τάξης των 14 εκατ. ευρώ.

του Δημήτρη Δελεβέγκου

Πηγή:www.capital.gr