Οι δύο διαστάσεις του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”

243

  

Tο μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με το πρόγραμμα εξοικονομώ – αυτονομώ δεν αποτελεί απλώς μια διαπίστωση αλλά στέλνει ένα σαφές μήνυμα προς την πολιτεία για την βελτίωση του προγράμματος. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα σημαντικών βελτιώσεων στο κτιριακό απόθεμα της χώρας. Παρόλα αυτά στις περιφέρειες Αττικής, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων παρατηρήθηκαν σημαντικά προβλήματα που θα πρέπει να λάβει εν γνώσει του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη συνέχεια.

Η πρώτη διάσταση του ζητήματος είναι πως πράγματι το ενδιαφέρον που υπάρχει για το πρόγραμμα αποκρυσταλλώθηκε τις ημέρες έναρξης των αιτήσεων, καθώς χρειάστηκαν λιγότερα από εξήντα λεπτάγια να κλείσει η πλατφόρμα του συστήματος αφού καλύφθηκαν οι προβλεπόμενοι πόροι. Πολλοί από τους ενδιαφερόμενους που υπέβαλλαν αίτηση έμειναν εκτός προγράμματος, με χαρακτηριστική περίπτωση την περιφέρεια Ηπείρου όπου οι μισές αποκλείστηκαν (2.761 από τις 5.378). Ακόμα και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τα χτυπήματα της κακοκαιρίας που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα, δεν αποτέλεσαν εμπόδιο για να εκφραστεί το ενδιαφέρον του κόσμου.

Στην Αττική, σε διάστημα 50 λεπτών υποβλήθηκαν 17.673 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 8.702.  Αυτό δείχνει πως ένα τμήμα του κόσμου που ενδιαφερόταν για το πρόγραμμα κατάφερε όλο αυτό το διάστημα να συγκεντρώσει τα απαραίτητα έγγραφα και όπως φάνηκε δεν αποτέλεσε εμπόδιο η πανδημία. Βέβαια είχε επισημανθεί το προηγούμενο διάστημα από ενώσεις μηχανικών το ζήτημα της δυσλειτουργίας των υπηρεσιών δόμησης ή το ενδεχόμενο συνωστισμού.

Τελικώς, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων λειτούργησε στις δύο προαναφερόμενες περιφέρειες, όμως όπως διαπίστωσε το ΥΠΕΝ παρατηρήθηκαν ασυμφωνίες σε στοιχεία υποβληθεισών αιτήσεων σε Ήπειρό και Ιόνια Νησιά  με το υπουργείο να υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα, θα πρέπει να είναι πλήρη και ορθά συμπληρωμένα, ενώ ξεκαθάριζε πως η μη ορθή καταχώρηση των στοιχείων της πρότασης παρεμβάσεων σε υποβληθείσες αιτήσεις θα οδηγούσε σε αποκλεισμό από το πρόγραμμα.

Η δεύτερη διάσταση του ζητήματος έχει ένα κάνει με το γεγονός πως το πρόγραμμα εκτός από την επιδίωξη να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς στόχους επιδιώκει και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν πως τα δύο θέματα συνδέονται. Αποτελεί επομένως απορία εάν μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος υλοποιείται ο δεύτερος στόχος ή απλά καταφέρνει να πάρει την επιχορήγηση όποιος είναι πιο τυχερός. Πολλοί μηχανικοί αναδείξαν αυτή την πτυχή τις τελευταίες ημέρες και το γεγονός πως όποιος ήταν πιο γρήγορος στο να ενσωματώσει όλα τα στοιχεία στην πλατφόρμα κατάφερνε να μπει στο πρόγραμμα. Επομένως, αναρωτιέται κανείς εάν επιτυγχάνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί  στις 16 Δεκεμβρίου στις 10 π.μ. με το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στις 18 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την Δυτική Ελλάδα, ενώ από τις αρχές του Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία.

Του Δημήτρη Αβαρλή

energia.gr