Πάνω από 100.000 κτίρια προς ενεργειακή ανβάθμιση

98

  

Εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, κτιριακών υποδομών επιχειρήσεων και δημοσίων κτιρίων και υποδομών προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλαδα 2.0” με προυπολογισμό που υπερβαίνει τα 1,7 δισ. το οποίο φιλοδοξεί να κινητοποιήσει διπλάσιους επενδυτικούς πόρους.
Στο σχέδιο περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που προωθούν τόσο την ανακαίνιση όσο και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων κατοικιών, εμπορικών, βιομηχανικών και δημόσιων κτιρίων καθώς και κοινωνικών υποδομών, ενώ προωθείται και σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Ειδικά το πρόγραμμα εξοικονομώ που συμπεριλαμβάνεται στον άξονα θα συμβάλει στην επίτευξη έως και του 15% του σχετικού στόχου του ΕΣΕΚ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 το 15% των κτιρίων να έχει ανακαινιστεί ή να έχει αντικατασταθεί από νέα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Ο συνολικός αριθμός κτιρίων που πρέπει να ανακαινιστούν υπολογίζεται σε περίπου 600.000. Επομένως, κάθε χρόνο θα αναβαθμίζονται ενεργειακά ή θα αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα, κατά μέσο όρο 60.000 κτίρια ή κτιριακές μονάδες.
Ενδεικτικά αναφέται οτι στο πρόσφατο Εξοικονομώ Αυτονομώ που έτρεξε το 2020 μέσα στην πανδημία με προυπολογισμό περί τα 850 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν περίπου 36.000 κτίρια.