Πάτρα: Ενέργεια από πάνες και υπολείμματα

634

  

Μια νέα τεχνολογία αξιοποίησης των υπολειμμάτων τροφίμων και των χρησιμοποιημένων πανών από παιδικούς σταθμούς και οίκους ευγηρίας ή νοσοκομεία, αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία.
Η τεχνολογία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του μεγάλου Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος H2020-WASTE4THINK που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 και διεξάγεται από μια διεθνή κοινοπραξία που περιλαμβάνει 4 δημόσιες υπηρεσίες, 3 ερευνητικά κέντρα, 7 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 2 μεγάλες επιχειρήσεις, ένα επιχειρηματικό σύμπλεγμα και μια ΜΚΟ.
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών, το Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μιχάλη Κορνάρο σε συνεργασία με την εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ με υπεύθυνη την Δρ. Νάντια Ζαφείρη, βρίσκονται στην φάση ανάπτυξης μιας πιλοτικής μονάδας αναερόβιας χώνευσης, που θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις παιδικού σταθμού, θα τροφοδοτείται με χρησιμοποιημένες πάνες και υπολείμματα τροφίμων για την παραγωγή αέριων βιοκαυσίμων (υδρογόνου, μεθανίου) με σκοπό την μερική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του παιδικού σταθμού.
Η τεχνολογία θα εφαρμοστεί σε παιδικό σταθμό του Δήμου Χαλανδρίου, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ιδρύματα ή νοσοκομεία, ενώ έχει προοπτικές να αξιοποιηθεί και σε μεγαλύτερη κλίμακα από άλλους δήμους, όπως η Πάτρα.
Η «ΠτΚ» βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στα εργαστήρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και συνομίλησε με τους επικεφαλής του ερευνητικού έργου. Όπως μας εξήγησε ο Δρ. Μιχάλης Κορνάρος, η λύση που προτείνεται αφορά στην μετατροπή του οργανικού υλικού που περιέχεται μέσα στις πάνες και στα υπολείμματα τροφίμων σε βιοκαύσιμα, όπως υδρογόνο και μεθάνιο, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να καούν και να παράγουν θερμική ενέργεια.
Μια τέτοια εγκατάσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, σε ιδρύματα όπως νοσοκομεία και γηροκομεία, ή και σε κεντρικό επίπεδο πόλης, έτσι ώστε να αξιοποιούνται αυτά τα δύο ρεύματα αποβλήτων, τα οποία μέχρι σήμερα κατέληγαν αναξιοποίητα στις χωματερές.
Το εργαστήριο του Πανεπιστημίου αναπτύσσει την καινοτόμο τεχνολογία και η εταιρεία έχει αναλάβει την επιδεικτική της εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει μια πλήρως λειτουργική μονάδα που θα εγκατασταθεί μέσα στο καλοκαίρι σε χώρο του Πανεπιστημίου για δοκιμές και στο τέλος του χρόνου θα μεταφερθεί για να λειτουργήσει σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Χαλανδρίου για να καλύψει μέρος των αναγκών θέρμανσής του, αντικαθιστώντας το πετρέλαιο.
Η τεχνολογία που αναπτύσσεται δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα πρόκειται για μια καινοτομία, ενώ θα μπορούσε να βρει πεδίο εφαρμογής και στο Δήμο Πατρέων, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Κορνάρο, το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων δεν αντιμετωπίζεται με μονοσήμαντες λύσεις, αλλά με συνδυασμό τεχνολογιών και αυτό επιχειρεί να κάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, από το οποίο θα προκύψουν λύσεις για τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, τιμολόγησης της διαχείρισης, βελτιστοποίησης του κόστους συλλογής, διαχείρισης απορριμμάτων μέσω ενός κοινού πληροφοριακού συστήματος, αξιοποίησης των υπολειμμάτων τροφίμων, κ.ά.

 

Μικρές τεχνολογικές λύσεις για μεγάλα προβλήματα

 

Η Δρ. Νάντια Ζαφείρη, διαχειρίστρια της εταιρείας Green Technologies ΕΠΕ που έχει αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του πιλοτικού συστήματος μετά την εργαστηριακή του εφαρμογή, εξήγησε στην «ΠτΚ» ότι η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει μια μονάδα προεπεξεργασίας των πανών και των υπολειμμάτων τροφίμων και μια πρότυπη μονάδα παραγωγής βιοαερίου, με την καύση του οποίου θα παράγεται θερμική ενέργεια για την θέρμανση του σταθμού, ενώ το στερεό υπόλειμμα θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή κομπόστ.
Όπως τόνισε η κα Ζαφείρη, το ερευνητικό έργο υλοποιείται στην βάση της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με την οποία η παραγωγή ενός προϊόντος δεν θα πρέπει να οδηγεί σε απορρίμματα, αλλά μέσω της χρήσης τεχνολογιών να ανακτάται ενέργεια, κομπόστ ή άλλα χρήσιμα προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, θα ανακτάται θερμική ενέργεια, αλλά και άλλα υλικά, όπως πλαστικά από την επεξεργασία των πανών, τα οποία θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Η κα Ζαφείρη τόνισε ότι παρόμοια ζητήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αντιμετωπίζει και η Πάτρα, ως εκ τούτου τεχνολογίες όπως αυτή, μπορούν να βρουν πεδίο εφαρμογής και στην πόλη. Δηλ. μικρές τεχνολογικές λύσεις οι οποίες θα μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα γενικότερο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

 

Σ. Παπανδρέου