Παγκόσμιο συνέδριο για τις «έξυπνες πόλεις»

322

  

Παγκόσμιο συνέδριο που θα εστιάζει στις νέες τεχνολογίες και τις «έξυπνες πόλεις» θα διεξαχθεί στην πόλη της Λάρισας, από τις 27 ως τις 29 Μαΐου 2020, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 50 πόλεις του κόσμου. Πρόκειται για το ετήσιο συνέδριο του δικτύου.

Οι Σημαντικότερες Πόλεις της Ευρώπης (Major Cities of Europe). Σημειώνεται ότι το δίκτυο Major Cities of Europe ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί σταθερό πλαίσιο αναφοράς των σημαντικότερων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πολλών ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά και οργανισμώνπάνω σε θέματα νέων τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται μέσα από το συνέδριο είναι: η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η πραγματοποίηση εργαστηρίων, η διάδοση μεταξύ των μελών καινοτόμων πρακτικών από όλο τον κόσμο, η διευκόλυνση της συζήτησης και της συμμετοχής των μελών, η υποστήριξη της συμμετοχής των μελών σε διακρατικά σχέδια, η συνεργασία με τους χορηγούς για να ενημερώσουν τη συμμετοχή τους στον δημόσιο τομέα σε υποεθνικό επίπεδο.