«Παγώνει» προσωρινά το έργο Άκτιο – Πάτρα.

267

  

Αναστέλλονται προσωρινά οι διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου «Οδική Σύνδεση Ακτίου με το δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου», μετά την απόφαση για αναστολή και λήψη προσωρινών μέτρων, που εξέδωσε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εξετάζοντας αίτημα της εταιρείας GD Infrastrutture SRL, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την εταιρεία Μηχανική της οικογένειας Εμφιετζόγλου. Ουσιαστικά η απόφαση της ΑΕΠΠ, παγώνει προσωρινά τις κινήσεις του Υπουργείου, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Πρόκειται για το διαγωνισμό, προϋπολογισμού 120,9 εκατ. ευρώ που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο του 2018, όπου υποβλήθηκαν συνολικά έξι προσφορές. Προσωρινή ανάδοχος της δημοπρατούμενης σύμβασης ανακηρύχθηκε ο οικονομικός φορέας «Κοινοπραξία Άκτωρ ΑΤΕ – Τέρνα Α.Ε.». Ακολούθησε προδικαστική προσφυγή της GD Infrastrutture SRL, κατά της απόφασης, η οποία έγινε δεκτή από την ΑΕΠΠ.

Η τύχη του νέου διαγωνισμού για να ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος Άκτιο-Αμβρακία, αναμένεται να κριθεί στις 13 Φεβρουαρίου, ημερομηνία, που έχει προγραμματιστεί για να ξεκινήσει η διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης των φακέλων που έχουν υποβληθεί.

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, ότι τα περιθώρια είναι ιδιαίτερα στενά, για ένα έργο που έχει προκηρυχθεί ήδη δύο φορές και με τις νέες καθυστερήσεις πιθανόν να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Από την πλευρά της η GD Infrastutture – Εμφιετζόγλου, δηλώνει διατεθειμένη να φθάσει την υπόθεση του έργου «Πατρών – Πύργου» μέχρι τα ευρωπαϊκά Δικαστήρια, προκειμένου να δικαιωθεί.

 

newsit.gr