Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων

473

  

Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων στην Αθήνα ( στο Ίδρυμα Ευγενίδου), από τις 28 Νοεμβρίου ως την 1η Δεκεμβρίου 2016.

Στόχοι του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νεότερων εξελίξεων και τάσεων στο χώρο των λιμενικών έργων και ειδικότερα στην Ελλάδα και Κύπρο, στην έρευνα, μελέτη, κατασκευή, προστασία, συντήρηση, διαχείριση, στις επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της τεχνογνωσίας στους τομείς αυτούς.

Θεματολογία

– Μεγέθη σχεδιασμού και κατασκευής λιμενικών έργων

– Σχεδιασμός λιμένων, μελέτη και κατασκευή λιμενικών έργων

– Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία λιμένων

– Τα λιμενικά συστήματα Ελλάδας και Κύπρου

– Θεσμικό πλαίσιο

– Διαμόρφωση λιμενικής ζώνης

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, θα γίνουν οι ομιλίες:

– Το ελληνικό λιμενικό σύστημα ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας

– Μεγέθη σχεδιασμού και κατασκευής λιμενικών έργων

– Διαχείριση αποβλήτων λιμένων

– Η μάχη των λιμένων δίδεται στην ενδοχώρα

– Σχεδιασμός λιμένων, μελέτη και κατασκευή λιμενικών έργων

– Το νέο μεταπτυχιακό στο Ε.Μ.Π. “Οργάνωση και διαχείριση λιμένων”

– Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία λιμένων

– Η ανάγκη δημιουργίας ενός ναυτιλιακού cluster σε μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα

– Τα λιμενικά συστήματα Ελλάδας και Κύπρου

– Θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωση λιμενικής ζώνης

– Η επίδραση των κιβωτιοφόρων πλοίων μεγάλης χωρητικότητας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των λιμενικών σταθμών Ε/Κ – “ Έξυπνο” λιμάνι- πόλη για τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.

Πληροφορίες, στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π. (τηλ.: 210 -7722367, 210 -7722375, fax:210 -7722368, Ι. Φατούρου, Θ. Γιαντσή, Ε. Νικολούδη, e-mail : lhw@central.ntua).

 

tee.gr