Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Δημιουργία Ρυθμιζόμενης Προθεσμιακής Αγοράς για την Πρόσβαση σε Λιγνιτική και Υδροηλεκτρική Παραγωγή

247

  

raeΜετά από αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-184133/20.05.2014), η Δημόσια Διαβούλευση της πρότασης της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή παρατείνεται έως και την Τετάρτη 11/06/2014.

Ως εκ τούτου, η ενημερωτική ημερίδα που η ΡΑΕ είχε προγραμματίσει για την 04η.06.2014 αναβάλλεται, η δε ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της θα καθοριστεί μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, με νέα ανακοίνωση της ΡΑΕ.
Πηγή: www.rae.gr