Παρέμβαση του ΤΕΕ-Τμ.Αιτ/νίας προς Δ. Αγρινίου για τους Συντελεστές Δόμησης του Γ.Π.Σ.

389

  

teeait

Την Δ.Ε. του Τμήματος απασχόλησε εκ νέου το φλέγον ζήτημα των χρήσεων γης αλλά και του εφαρμοζόμενου συντελεστή δόμησης στον Δήμο Αγρινίου.

Προς τούτο απεφασίσθη να σταλεί σχετική επιστολή προς τον Δήμο Αγρινίου προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στην λύση του προβλήματος, το οποίο επιφέρει μείζονα και πλείστα προβλήματα οικονομικής και κοινωνικής φύσεως.

Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

teeait.gr