Παραπομπή της Κύπρου στο ΔΕΕ λόγω περιορισμών σε μηχανικούς

239

  

Η Κομισιόν παραπέμπει σήμερα την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) σε σχέση με παράβαση στην οποία έχει υποπέσει διατηρώντας μη σύννομες με το κοινοτικό δίκαιο απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων.

Η Κομισιόν έκρινε ότι οι εθνικοί αυτοί κανόνες προβλέπουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς και αντιβαίνουν στην οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ).

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της παραπομπής, ορισμένοι περιορισμοί που επιβάλλονται στις υπηρεσίες δυσχεραίνουν την εγκατάσταση και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για παράδειγμα η εταιρεία πρέπει να έχει την έδρα της σε συγκεκριμένη χώρα, υπερβολικές απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως η απαίτηση να κατέχουν οι επαγγελματίες το 100% των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου σε μια επαγγελματική εταιρεία, υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές, καθώς και δυσανάλογες απαιτήσεις αδειοδότησης ή δικαιώματα αποκλειστικότητας.

Αυτά τα εμπόδια για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά δεν είναι αναγκαία για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και, ουσιαστικά, στερούν από τους καταναλωτές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές.

dialogos.com.cy