Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών

297

  

Τρίμηνη παράταση για την τακτοποίηση όλων των αυθαίρετων κατασκευών, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 δίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σχετική τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 51 του Ν. 4710/2020 .

Με την ίδια τροπολογία, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 52 του Ν. 4710/2020 παρατείνεται και η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των αναθεωρήσεών τους μέχρι το τέλος του 2022.

Δείτε τα άρθρα 51 & 52 του Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142Α/23-7-2020) εδώ