Παρατάσεις στις προθεσμίες αυθαιρέτων που εκπνέουν από το υπουργείο Περιβάλλοντος

213

  

Παρατάσεις χρονικής διάρκειας λίγων μηνών έως και το τέλος της χρονιάς στις περισσότερες πολεοδομικές προθεσμίες που βρίσκονται κοντά στην εκπνοή τους δίνουν κατά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίες εντάχθηκαν στην τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης.

Αλλωστε, όπως επισημαίνουν πηγές κοντά στην υπόθεση σε μία ΠΝΠ, η οποία εκδίδεται τώρα και περιλαμβάνει επείγουσες διατάξεις προθεσμιών που λήγουν σε μικρό χρονικό διάστημα, δε θα μπορούσε να συμπεριληφεί η περίπτωση των αυθαιρέτων, η προθεσμία για την οποία εκπνέει σε τρεις μήνες από τώρα.

 

Παρόλα αυτά ο κλάδος εκτιμα ότι τελικά θα δοθεί παράταση και σε αυτά δεδομένου ότι με τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τότε θα έχουν χαθεί 3 – 4 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων δε θα έχουν διεκπεραιωθεί οι σχετικές υποθέσεις.

Στην πρόσφατη ΠΝΠ, πάντως, έχουν εισαχθεί παρατάσεις για την ισχύ οικοδομικών αδειών, την ανάρτηση δικαιολογητικών για τη δήλωση αυθαιρέτων, με τη χρονική δυνατότητα να αυξάνεται στους 18 μήνες από 12 που ισχύει σήμερα, αλλά και την υποβολή σχεδίων παλαιών αυθαιρέτων (μεταφορά από προηγούμενους νόμους). Την ίδια στιγμή ανάσα παίρνουν και οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αυτόβουλη κατεδάφιση, ενώ τα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μειώνονται στα 200 ευρώ.

Αναλυτικά, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου λόγω του κορωνοϊού, από το υπουργείο Περιβάλλοντος προβλέπεται διάταξη, σύμφωνα με την οποία:

  • Δίνεται παράταση έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην καταληκτική ημερομηνία ισχύος των οικοδομικών αδειών και συγκεκριμένα για τις περιπτώσεις όπου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός της οικοδομής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η τυχόν στέγη του κτιρίου.
  • Δίνεται παράταση έως τις 8 Αυγούστου 2020 στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για δηλώσεις υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31/12/2013.
  • Δίνεται παράταση 6 μηνών της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών υπαγωγής αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης του άρθρου 99 του ν. 4495/2017.
  • Δίνεται παράταση της ισχύος τους έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, τις οικοδομικές, άδειες και τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, για όσες λήγουν στο διάστημα από 01/03/2020 έως και 30/6/2020.
  • Παρατείνονται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 οι προθεσμίες αναθεώρησης άδειας μετά από λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία λήξης της άδειας και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης. Επίσης, δίνεται παράταση ενός έτους της δυνατότητας αναθεώρησης του χρόνου ισχύος των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το διάστημα από 01/03/2020 έως και 30/6/2020.
  • Αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 01/03/2020 και 30/6/2020 οι προθεσμίες των τριάντα ημερών για τις περιπτώσεις αυτόβουλης πραγματοποίησης κατεδάφισης – αποκατάστασης της αυθαιρεσίας από τη λήψη γνώσης της έκθεσης αυτοψίας και  της προθεσμίας των τεσσάρων μηνών από τη διαπίστωση της πολεοδομικής παράβασης. Έτσι, δεν επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης και το πρόστιμο ανέγερσης περιορίζεται στο ελάχιστο ποσό των 200 ευρώ.

«Η διάταξη αυτή αποτυπώνει την προσπάθεια του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για απλούστευση των διαδικασιών προς διευκόλυνση των πολιτών και των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου στο πλαίσιο της μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση» επεσήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου σχολιάζοντας τις ρυθμίσεις. Προσέθεσε επίσης ότι αυτές δίνουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των εργασιών σε πάσης φύσεως οικοδομές, καθώς και της εμπρόθεσμης διεκπεραίωσης των ανάλογων υποχρεώσεων.

Στο μεταξύ και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων με επιστολή του στην ηγεσία του υπουργείου έχει ζητήσει την παράταση σε όλες τις προθεσμίας λόγω των έκτακτων μέτρων με μία ανακοίνωση «που θα δημοσιοποιηθεί ευρέως και κατάλληλα, η οποία θα επιμένει στο ότι ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ και θα δηλώνει ότι, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, αναστέλλονται όλες οι ισχύουσες προθεσμίες των νόμων 4495/17 κλπ, που θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τις εξελίξεις και το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι να επανέλθει η καθημερινότητα των πολιτών στην κανονική της ροή».

 

ethnos.gr