Παρατείνεται ως 30 Σεπτεμβρίου η ασφαλιστική ενημερότητα για αυταπασχολούμενους μηχανικούς και δικηγόρους.

448

  

Άλλη μία παράταση αποφάσισαν τα ταμεία παραμονές των εκλογών.

Αυτή αφορά στην παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και δικηγόρους.

Συγκεκριμένα, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, στα οποία έχουν ενταχθεί όλα τα τέως επικουρικά ταμεία και τα ταμεία προνοίας (εφάπαξ) των μηχανικών και δικηγόρων, αποφάσισε παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τους ασφαλισμένους τους έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Η παρέμβαση αυτή αφορά στους ασφαλισμένους των ακολούθων τέως ταμείων :

  • τέως Ταμείων ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, δηλαδή το τέως ταμείο κύριας ασφάλισης/σύνταξης των δικηγόρων, μηχανικών κλπ.
  • ΤΕΑΔ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων)
  • ΤΑΣ (Ταμείο Ασφάλισης Συμβολαιογράφων)
  • ΤΠΔΕ (Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων Επαρχιών)
  • ΤΠΕΔΕ (Ταμείο Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων)
  • ΤΕΑΧ (Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών)

Προϋπόθεση για την παράταση της ασφαλιστικής ενημερότητας για τον καθένα αυτοαπασχολούμενο ο οποίος υπάγεται σε ένα από τα παραπάνω ταμεία, είναι να διατηρεί την “ιδιότητά” του ως ασφαλισμένος.

Υπενθυμίζεται πως η προαναφερθείσα παράταση προθεσμία αποτελεί την τρίτη κατά σειρά που έχουν αποφασίσει τα ταμεία, τις τελευταίες μέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, μέχρι τις 15 Ιουλίου πρέπει να γίνει η πληρωμή των εισφορών του Μαΐου.

Επίσης, μέχρι τις 29 Ιουλίου πρέπει να γίνει η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για τις εισφορές των μελών και διαχειριστών των Ομορρύθμων, Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης αλλά και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών.

Όσο αναφορά την πρώτη παράταση, πρόκειται για τις ήδη γνωστές εισφορές τις οποίες πληρώνουν οι επαγγελματίες κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ως ποσοστό (20,2% -26,9%) επί του μηνιαίου εισοδήματος τους..

Όσο αναφορά στη δεύτερη παράταση (δηλ. των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων) αφορά στις εισφορές του 9μηνου μεταξύ Ιουνίου 2018 και Μαΐου 2019.

Δημήτρη Κατσαγάνη

capital.gr