Παρουσίαση προγράμματος Erasmus+ από το ΤΕΕ/ΤΔΚ

413

  

Η παρουσίαση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 το πρωί στην αίθουσα του Τμήματος μας, οδός Νεάρχου 23 Χανιά. 

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο  έργο «Development of an open access remote photovoltaics laboratory and associated open educational resources for online training and education» το οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ Programme, Key Action 2-Strategic Partnerships στην κατηγορία “ Cooperation for Innovation and the exchange of good practices”. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ετών και αφορά τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, κτλ).

Στο πρόγραμμα εκτός από το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Κρήτης συμμετέχουν ως εταίροι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα Open University, Brunel University, Bordeaux University, Savoie University ενώ Συντονιστής του προγράμματος είναι το ΤΕΙ Αθηνών μέσω του καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ. Πέτρου Αξαόπουλου

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα, αφορά την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού συστήματος, με πραγματικές συσκευές και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με σύνδεση μέσω διαδικτύου και με οπτική επαφή μέσω ψηφιακής κάμερας.

Το σύστημα αυτό θα μπορεί να το χειρισθεί κάθε ενδιαφερόμενος και από οποιοδήποτε περιοχή προκειμένου να κάνει διάφορα πειράματα. Η δυνατότητα χειρισμού των οργάνων από απόσταση και η παρακολούθηση από την κάμερα σε πραγματικό χρόνο του τρόπου που αυτά αντιδρούν, δίνει στον πειραματιζόμενο την αίσθηση της άμεσης επαφής με τα όργανα και γενικά με το πείραμα (Remote Lab).

Τα πειράματα θα εκτελούνται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και τα αποτελέσματα θα παρουσιάζονται  σε διαγράμματα δίνοντας έτσι στο Μηχανικό και σε κάθε ενδιαφερόμενο να αναλύσει τα αποτελέσματα και να κατανοήσει πλήρως την αντίστοιχη θεωρία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα αρχείο με τα ζεύγη τιμών για μελλοντική χρήση.

Παράλληλα θα υπάρχει μια πλατφόρμα με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για διάφορα επίπεδα χρηστών (μαθητής, φοιτητής, εγκαταστάτης, μελετητής, μηχανικός κ.λ.π.).

 

flashnews.gr