ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Οι μελέτες για έργα και παρεμβάσεις στο νομό Ροδόπης

508

  

Μεταξύ των έργων και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ν. Ροδόπης

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 2019, για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, εξασφάλισε ο “Χ”. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις διαφόρων ειδών, οι οποίες προέρχονται αντίστοιχα από διάφορες χρηματοδοτήσεις μέσω υπουργείων ή από τα ταμεία της ΠΑΜ-Θ.

Τα περισσότερα έργα που υλοποιεί ή έχει στον προγραμματισμό της να υλοποιήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γίνονται μέσω ΕΣΠΑ. Συνεπώς, λίγα είναι τα έργα που γίνονται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης, το οποίο λόγω και της στενής οικονομικής κατάστασης έχει άλλη στόχευση. Τα περισσότερα έργα σε υποδομές που προχωρούν γίνονται μέσω ΕΣΠΑ άρα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα καταγραφή, καθώς τα έχει παρουσιάσει μεμονωμένα αλλά και συγκεντρωτικά ο “Χ” σε παλιότερα δημοσιεύματα.

Στο πλαίσιο της τελευταίας συνεδρίασης του περιφερειακού συμβουλίου ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος Μέτιος πληροφόρησε το σώμα ότι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας δεν αποτυπώνει την συνολική δράση, καθώς πολλά είναι τα έργα που γίνονται μέσω ΕΣΠΑ ή με άλλους τρόπους, παρόλα αυτά ζήτησε να ψηφιστεί ομόφωνα το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός. Το πρόγραμμα εντέλει πέρασε με τις θετικές ψήφους της διοίκησης.

Μελέτες και έργα στη Ροδόπη

 • Αξιοποιώντας διάφορες χρηματοδοτήσεις, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, αναφορικά με μελέτες κι έργα, αναμένεται εντός του 2019 να γίνουν τα εξής:
 • Μελέτη για την επιλογή και κατασκευή μικρών ταμιευτήρων – λιμνοδεξαμενών Π.Ε. Ροδόπης εγκεκριμένου προϋπολογισμού 13.339 ευρώ.
 • Μελέτη υδραυλικής διευθέτησης ευρύτερης περιοχής γέφυρας Κομψάτου στον επαρχιακό δρόμο Πολυάνθου – Ιάσμου 55.000 ευρώ.
 • Έκδοση υλικού τουριστικής προβολής ΠΕ Ροδόπης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή αξίας 5.000 ευρώ.
 • Διάνοιξη καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο αρμοδιότητα ΠΕ Ροδόπης 13.000 ευρώ.
 • Υποστηρικτικές μελέτες παραλιακής οδού Φαναρίου – Αρωγής αξίας 30.000 ευρώ.
 • Γεωτεχνική έρευνα οδού Δαρμένης – Ραγάδας αξίας 10.000 ευρώ.
 • Προκαταρκτική διερεύνηση διαχείρισης υδατικών πόρων – ανάπτυξης περιοχών ανατολικά και δυτικά του Λίσσου ποταμού αξίας 30.000 ευρώ.
 • Αποτύπωση – σύνταξη φακέλου καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων ν. Ροδόπης 15.000 ευρώ.
 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εργαλείου υποβοήθησης στη λήψη αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής ν. Ροδόπης αξίας 42.000 ευρώ.
 • Βελτίωση παραλιακής οδού Ιμέρου – Μαρώνειας (Μελέτη) εγκεκριμένος προϋπολογισμός 454.000 ευρώ και προτεινόμενη πίστωση ΚΑΠ-ΠΔΕ αξίας 63.427 ευρώ.
 • Μελέτη γέφυρας στον ποταμό Λίσσο στην επ. οδό Ιμέρου – Γλυφάδας εγκεκριμένος προϋπολογισμός 247.522 ευρώ, προτεινομένη πίστωση ΚΑΠ -ΠΔΕ 77.532 ευρώ.
 • Αποκατάσταση παραμορφώσεων – καθιζήσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Ροδόπης εγκεκριμένος προϋπολογισμός 272.190 ευρώ, προτεινόμενη πίστωση 106.972 ευρώ.
 • Μελέτη αντλιοστασίου περιοχής Κοπτερού 40.000 ευρώ.
 • Μελέτη – διερεύνηση αύξησης χωρητικότητας ταμιευτήρα Νέου Σιδηροχωρίου 12.000 ευρώ.
 • Περιβαλλοντική μελέτη και ειδική οικολογική αξιολόγηση για την αποκατάσταση λίμνης Πτελέας Ροδόπης 32.000 ευρώ.
 • Μελέτη αντιμετώπισης της εισροής θαλάσσιων υδάτων στην περιοχή του Ιμέρου εγκεκριμένου προϋπολογισμού 32.000 ευρώ.
 • Ανασύνθεση – στερέωση και ανάδειξη των μαρμάρινων θραυσμάτων της ρωμαϊκής Σαρκοφάγου και των Μιλιαρίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής εγκεκριμένου προϋπολογισμού 44.000 ευρώ.
 • Μελέτη αποκατάστασης του υπάρχοντος διατηρητέου κτιρίου και επέκτασης και τροποποίησης του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού μεγάρου Κομοτηνής προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και προτεινόμενης πίστωσης 184.000 ευρώ.

Διονύσης Βοργιάς                                                                                            Xronos.gr