Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης κλαδεμάτων

167

  

Ένα πρόγραμμα συλλογής και επεξεργασίας κλαδεμάτων με στόχο την ανακύκλωσή τους ως γεωργικό λίπασμα, μπαίνει σε εφαρμογή στον Δήμο Σαρωνικού, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ. Ήδη από χτες (7/4) ξεκίνησε πιλοτικά η εφαρμογή του, με σκοπό την αξιοποίηση των κλαδεμάτων για την παραγωγή κομπόστ εδαφοβελτιωτικού, δηλαδή φυσικού λιπάσματος, το οποίο παράγεται από την αποσύνθεση των οργανικών υλικών και θα συμβάλει στη συνολική μείωση του όγκου των απορριμμάτων και στην αύξηση της ανακύκλωσης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει την ονομασία «Πιλοτική Καινοτομική Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών Λιπασμάτων από Φυτικά Υπολείμματα» και πραγματοποιείται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτή η καινοτόμος διαδικασία αναπτύχθηκε από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει τη χρήση ειδικού βιοκαταλύτη (πυκνό υπόστρωμα μικροοργανισμών εδάφους) και ανόργανων ορυκτών. Το παραγόμενο εδαφοβελτιωτικό λίπασμα πιστοποιείται για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Η διαδικασία προβλέπει τη διαλογή των κλαδεμάτων από τα συνεργεία του Δήμου και στη συνέχεια την προώθησή τους σε ειδικό υπαίθριο χώρο, όπου θα θρυμματίζονται από έναν κατάλληλο κλαδοτεμαχιστή και στη συνέχεια θα υπόκεινται σε επεξεργασία ειδικής κομποστοποίησης.

localit.gr