Ποια μέτρα έρχονται για την στήριξη της αγοράς των ακινήτων

172

  

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη της αγοράς ακινήτων και του ευρύτερου κλάδου των κατασκευών παρουσίασε ο υπουργός οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας στο πρόσφατο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ). Μιας αγοράς που σύμφωνα με τον υπουργό, συνεισφέρει στη δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης, εισοδημάτων, τζίρων και φορολογικών εσόδων, συνδέεται με δομικούς βιομηχανικούς τομείς, σχετίζεται με πολλά επαγγέλματα, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην ενδυνάμωση της επενδυτικής ελκυστικότητας της χώρας και προσελκύει θεσμικά κεφάλαια του εξωτερικού, με μακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης.
Ειδικότερα:
Έχει ανασταλεί για τρία χρόνια, (έως το τέλος του 2022), ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές καθώς και ο φόρος υπεραξίας, ο οποίος θα επανεξεταστεί από μηδενική βάση.Η αναστολή αφορά το σύνολο των ακινήτων του κατασκευαστή που δεν έχουν πωληθεί. Επιπλέον, και ειδικά για τις περιπτώσεις αντιπαροχής, η εργολαβία του υποκειμένου στο φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση προς τον οικοπεδούχο, δεν υπάγεται στο ΦΠΑ όταν ο υποκείμενος κατασκευαστής έχει υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου. Συνεπώς, ο οικοπεδούχος δεν θα πληρώνει πλέον ΦΠΑ για τα ακίνητα που παραλαμβάνει λόγω της αντιπαροχής.
Εχει θεσπισθεί έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων.
Εχουν δοθεί φορολογικά κίνητρα για ξένους πολίτες (non-dom), προκειμένου να επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής τους κατοικίας, εισάγοντας εξαιρετικά ευνοϊκό, εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματός τους, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων που θα τονώσουν την αγορά ακινήτων, καθώς προϋπόθεση υπαγωγής συνιστά η πραγματοποίηση επένδυσης άνω των 500.000 ευρώ ή η κατοχή Golden Visa.
Εκσυγχρονίστηκαν οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση ακινήτων, ώστε να γίνονται ηλεκτρονικά, αντί να απαιτείται η υποβολή έντυπων δηλώσεων με αυτοπρόσωπη παρουσία των φορολογουμένων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Εξορθολογίστηκε ο τρόπος φορολόγησης των εταιριών επενδύσεων, όπως οι Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ), υπό όρους συγκρίσιμους με το αντίστοιχο πλαίσιο των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.
Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του Δημοσίου, εντός του 2021 θα είναι έτοιμο, για πρώτη φορά στη χώρα, ένα στρατηγικό πλάνο προστασίας, επαγγελματικής διαχείρισης και επενδυτικής αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, που θα καλύπτει οριζόντια όλο το Δημόσιο τομέα και τις εταιρείες Δημοσίου συμφέροντος.
Θα επικεντρωθεί σε δράσεις:
  • νομοθετικού περιεχομένου,
  • συντονισμού των διάφορων φορέων και προγραμματισμού παραγόμενου έργου,
  • ψηφιακού μετασχηματισμού και
  • συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων.
Τέλος, θα εξεταστεί η εφαρμογή διάφορων εργαλείων κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο συνεργασιών, μέσω των ΣΔΙΤ, των ΑΕΕΑΠ κ.ά., με στόχο τη ταχύτερη ωρίμανση και τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της παραπάνω προσπάθειας θα προταθούν, κατόπιν διαβούλευσης, δράσεις οι οποίες θα καταστήσουν και την ιδιωτική αγορά ακίνητης περιουσίας μια ώριμη αγορά, η οποία θα διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να αντλήσει θεσμικά αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια από τις αγορές του εξωτερικού.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για ακίνητα υψηλής προβολής και αναπτυξιακών προοπτικών είναι ώριμα πλέον για αξιοποίηση όπως τα ακίνητα στις Γούρνες του νομού Ηρακλείου, στη Μίκρα του νομού Θεσσαλονίκης, στο Πόρτο Χέλι του νομού Αργολίδας, στο Ποσείδι του νομού Χαλκιδικής, το Ολυμπιακό Κέντρο Μαρκοπούλου, ακίνητα με ιαματικές πηγές κ.ά.
Στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων που πλήττονται από την πανδημία
Ο υπουργός αναφέρθηκε και μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών της συνεπειών που επέφερε η πανδημία.
Μεταξύ αυτών, υιοθετήθηκε και το μέτρο της μερικής απαλλαγής από την καταβολή ενοικίου για επιλεγμένες κατηγορίες επαγγελματικών μισθώσεων, με επιπλέον στόχο να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση της αγοράς ακινήτων, λόγω της απότομης απώλειας των εισπράξεων των επιχειρήσεων και του μειωμένου εισοδήματος των πληττόμενων εργαζομένων.
Συγκεκριμένα τα μέτρα αφορούν:
-Για φορολογικές οφειλές που έληγαν τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, δόθηκε άτοκη αναστολή μέχρι τέλος Αυγούστου 2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% για εμπρόθεσμη καταβολή.
-Για την απώλεια από την είσπραξη μισθωμάτων της περιόδου μέχρι τον Οκτώβριο 2020 προβλέφθηκε η αποζημίωση μέσω συμψηφισμού με νέες φορολογικές οφειλές (βεβαιωμένες από τον Ιούλιο 2020 και μετά).
Μέχρι σήμερα, για την περίοδο Μαρτίου – Αυγούστου 2020 έχουν γίνει συνολικά 338.528 αιτήσεις από 514.806 εκμισθωτές.
Για τους δικαιούχους που υπέβαλαν ορθά τις δηλώσεις τους (71%), έχουν ήδη γίνει συμψηφισμοί ύψους 42.841.382 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, εφόσον το δικαιούμενο ποσό δεν έχει πλήρως συμψηφιστεί μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες θα ωφεληθούν στις αμέσως επόμενες φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και για όσους ιδιοκτήτες (6% των αιτήσεων, 19.680 ιδιοκτήτες) ζητήθηκε η διόρθωση της δήλωσής τους.
Τέλος, εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να αποσταλεί και τυπικά η αιτιολόγηση για το υπόλοιπο 23% των αιτήσεων (79.306 περιπτώσεις) που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα αιτιολογημένης προσβολής της απόφασης και επανεξέτασης.
-Για την περαιτέρω άμεση ελάφρυνση των ιδιοκτήτων, από τον Νοέμβριο 2020 και μετά θεσμοθετήθηκε η καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό του 50% της απώλειας από την είσπραξη μισθωμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, η καταβολή των αποζημιώσεων ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου και ήδη έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 19,2 εκατ. ευρώ για τον μήνα Νοέμβριο, σε 176.404 ΑΦΜ, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν σε συμπλήρωση της αίτησής τους με έγκυρο αριθμό IBAN Λογαριασμού.
Για τους δικαιούχους του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020, η διαδικασία θα συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο, με όσο το δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς.
-Ειδικότερα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, θα αποζημιωθεί το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος αντί της απώλειας.
Επιπλέον, για τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές, θα αποζημιωθεί το 60% του μηνιαίου μισθώματος.