Ποιοι όμιλοι «παίζουν» για το οδικό project των 180 εκατ. ευρώ

169

  

Η διεκδίκηση του διαγωνισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το μεγάλο οδικό έργο, μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ, «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, Τμήμα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος-Μεθώνη, με Σ.Δ.Ι.Τ.» είναι υπόθεση των 5 σχημάτων (κατέθεσαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος) ΑΒΑΞ, Άκτωρ Παραχωρήσεις, Intrakat, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Acciona Concesiones-Μυτιληναίος.

Ειδικότερα, η διαδικασία για το οδικό έργο οδικό έργο που θα κατασκευαστεί με το μοντέλο της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) συνεχίζεται με όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό.

Όπως αποφασίστηκε από τις αρμόδιες αρχές, και τα 5 κατασκευαστικά γκρουπ περνούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού η οποία περιλαμβάνει 2 στάδια: α) ανταγωνιστικό διάλογο και β) υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 360 μήνες (30 χρόνια). Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές, κατά την περίοδο λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι έχει αποφασιστεί η συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έως του ποσού των 50 εκ. ευρώ κατά μέγιστο και η ένταξή του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος και Πύλος – Μεθώνη, που έχει συνολικό μήκος 50 χλμ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, «ο ανάδοχος θα αναλάβει «την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του, την κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου, τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει, βάσει του οριστικού σχεδιασμού, τη συντήρηση, λειτουργία του οδικού τμήματος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, και την επιστροφή του έργου στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου».

insider.gr